Lasers

Het werken met lasers kan risico's inhouden voor de ogen en de huid. Door het nemen van de gepaste preventiemaatregelen kunnen de risico's door een blootstelling aan laserstralen vermeden of beperkt worden.

Wat is laser?

Een laser is een apparaat dat in staat is om elektromagnetische straling te produceren of te versterken door een gecontroleerde, gestimuleerde emissie. Het woord laser komt van het Engelse Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ofwel lichtversterking door gestimuleerde emissie van straling. Lasertechnologie is wijd verspreid en kent vele toepassingen. Voorbeelden zijn dataverwerking (barcodescanning), materiaalbewerking (snijden, boren, graveren), medische toepassingen (oogheelkunde). Ook in alledaagse voorwerpen zoals dvd- spelers wordt lasertechnologie gebruikt.

Meer over lasers en preventie

Lasers & Wetgeving

Het gebruik van lasers op de werkplek wordt onder meer geregeld voor het KB Kunstmatige optische straling (22 april 2010, BS 6 mei 2010, Codex, Titel IV, hfst. 5). Het KB verplicht de werkgevers om het risico aan optische straling (met in begrip van laserstraling) te beoordelen en aangepaste preventiemaatregelen te nemen.

Lees de gecoördineerde teksten van het KB Kunstmatige optische straling (abonnees PreventLex)

Lees Focus op kunstmatige optische straling (abonnees PreventLex)