Professionele bestuurders: vragen over maximaal toegelaten alcoholconcentratie

Sinds 1 januari 2015 is de alcohollimiet verlaagd tot 0,2 promille voor professionele bestuurders. Sommige bestuurders lappen deze limiet aan hun laars. Zo is er in de pers het verhaal verschenen van een schoolbuschauffeur met 0,62 mg alcohol per liter uitgeademde lucht. Hij overschreed met andere woorden 7 keer de limiet (0,9 mg/l) voor professionele chauffeurs.

Professionele bestuurders?
Professionele bestuurders zijn:
- bestuurders van vrachtwagens, autobussen, autocars;
- chauffeurs van andere voertuigen die beroepsmatig personen vervoeren (zoals taxichauffeurs, bestuurders van minibussen, leerlingenvervoer).

Maximaal toegelaten alcoholconcentratie
Sinds 1 januari 2015 is de maximaal toegelaten alcoholconcentratie voor professionele bestuurders verlaagd tot 0,2 promille. Dit is de waarde in het bloed gemeten. Bij een ademtest staat dit gelijk aan 0,09 mg/l uitgeademde lucht. Voor niet-professionele bestuurders is de maximaal toegelaten alcoholconcentratie 0,5 promille (0,22 mg/l uitgeademde lucht).

Alcoholconcentratie tussen 0,2 en 0,5 promille
Indien een professionele bestuurder tegengehouden wordt met een alcoholconcentratie tussen 0,2 en 0,5 promille (= 0,09 en 0,22 mg/l uitgeademde lucht) wordt hem een rijverbod van twee uren opgelegd. Het rijbewijs moet in dit geval echter niet worden afgegeven aan de politie omdat dit in de praktijk – gelet op de korte tijdspanne - te omslachtig zou zijn. Daarenboven is het afnemen van een nieuwe ademtest om zijn voertuig opnieuw te mogen besturen na twee uren overbodig aangezien het alcoholgehalte op dat moment zal gedaald zijn tot minder dan 0,2 promille.

Wist u dat
Ook rijinstructeurs die rijles geven of op het punt staan om rijles te geven, moeten zich aan strengere alcoholregels houden. Zij kunnen een rijverbod krijgen van 2 uur (te rekenen vanaf de vaststelling) wanneer de ademanalyse een alcoholconcentratie meet van ten minste 0,09 milligram en minder dan 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht of wanneer de ademanalyse niet kan uitgevoerd worden en de ademtest een alcoholconcentratie van ten minste 0,09 milligram en minder dan 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht aangeeft.

Bron: polinfo.be

 

En buiten professionele werkzaamheden?
Geldt de lagere alcohollimiet voor professionele bestuurders zelfs als ze niet aan het werken zijn?
Indien het over een vrachtwagen- of buschauffeur gaat die buiten zijn professionele werkzaamheden rijdt, is het antwoord JA.
Door hun massa en daaraan verbonden verkeersveiligheidsrisico is het besturen van deze categorieën van voertuigen altijd onderworpen aan deze strengere alcohollimiet.
Als ik als vrachtwagenbestuurder echter met een personenauto rijdt, geldt de gebruikelijke alcohollimiet van 0,5 promille.
Indien het over een taxichauffeur gaat die buiten zijn professionele werkzaamheden rijdt, is het antwoord NEEN.
Taxichauffeurs zijn enkel onderworpen aan de strengere alcohollimiet wanneer zij beroepsmatig personen vervoeren.

Type toestellen
om rijden onder invloed van alcohol op te sporen, mag de politie vier soorten toestellen gebruiken:
- samplingtoestellen: via deze toestellen kan de politie op snelle wijze nagaan of de bestuurder mogelijk onder invloed is van alcohol. Als het toestel alcohol detecteert, zal worden overgegaan tot de eigenlijke ademtest en/of ademanalyse;
- gehomologeerde ademtesttoestellen: via deze toestellen kan de politie het niveau van de alcoholopname in de uitgeademde lucht nagaan. Deze test kan eventueel voorafgegaan worden door een samplingtest. Na een positieve ademtest volgt steeds een ademanalyse;
- gehomologeerde ademanalysetoestellen: via deze toestellen kan de politie de alcoholconcentratie in de uitgeademde lucht meten. De ademanalyse kan voorafgegaan worden door een samplingtest en/of een ademtest, maar de politie kan ook direct overgaan tot een ademanalyse;
- gecombineerde, gehomologeerde ademtest-analysetoestellen: deze toestellen kunnen zowel een ademtest als (na een positieve ademtest) een ademanalyse afnemen. Hieraan voorafgaand kan de politie eventueel nog een samplingtest afnemen.

Bronnen:
FOD Mobiliteit
dhnet.be
 

 

 

: PreventActua 03/2017