Cognitieve ergonomie

Ergonomie is gericht op een optimalisatie van het  mens-werk systeem. Bij cognitieve ergonomie ligt de nadruk op mentale processen zoals perceptie, geheugen, denken en motorische reacties in de interactie tussen mens en systeem.

Wat is cognitieve ergonomie?

Cognitieve ergonomie bestudeert de interactie tussen de mens en het systeem op basis van kennis en inzichten uit cognitieve psychologie en andere cognitieve wetenschappen. Het doel is om te weten te komen wat de cognitieve functie beïnvloedt en op welke wijze de arbeidsomstandigheden, de performantie kunnen verbeteren. Vooral het voorkomen van menselijke fouten krijgt veel aandacht in de cognitieve ergonomie.

Lees ook Risicofactoren voor menselijke fouten