Onderzoek beroepsblootstelling en borstkanker krijgt prijs

Een Canadees onderzoek over de invloed van de werkplek op borstkanker heeft een prijs gekregen van de American Public Health Association. De studie vestigt de aandacht op het belang van de beroepsblootstelling voor borstkanker, een aspect dat nog slechts weinig aandacht geniet in de medische wereld.

 

De Canadese onderzoekers stelden in de studie ‘Breast cancer risk in relation to occupations with exposure to carcinogens and endocrine disruptors: a Canadian case–control study’ vast dat vrouwen die tien jaar lang aan de slag waren in een werkomgeving met een mogelijke hoge blootstelling aan kankerverwekkende en endocriene stoffen 42% meer risico op borstkanker lopen dan de rest van de bevolking. De onderzoekers telden 268% meer borstkankers in de plasticsindustrie waar auto-onderdelen gemaakt worden. Vrouwen die dit werk doen, lopen bijna 2,7 keer meer kans op borstkanker dan de gemiddelde vrouw.
Vrouwen in fabrieken waar voedingsconserven ingeblikt worden, hebben een 2,35 meer kans om borstkanker te krijgen.
Nog volgens het onderzoek lopen vrouwen die in bars, casino’s en gokomgeving werk(t)en waar gerookt mocht worden tot 2,3 maal meer risico op borstkanker.

Bron: knack.be en Environmental Health Journal

 

Meer informatie over het onderzoek vindt u in het artikel Borstkanker en werkgebonden risico's in Canada dat eerder verscheen in PreventActua.

: PreventMail 2013/158