Werken op hoogte

Werken op hoogte is risicovol. 15 % van de dodelijke arbeidsongevallen zijn valpartijen vanop hoogte.

Wetgeving
Over werken op hoogte zijn er verscheidene regelgevende bepalingen. De belangrijkste zijn samengebracht in het KB betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.
Het KB is opgebouwd uit enerzijds bepalingen die gelden voor alle arbeidsmiddelen voor het werken op hoogte en anderzijds bepalingen voor drie specifieke groepen:
  • ladders, trapladders en platformladders;
  • steigers;
  • toegangs- en positioneringstechnieken met touwen.

Referentie naar de wetgeving
KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte (BS 15 september 2005); Codex, titel VI Arbeidsmiddelen, hoofdstuk 2 Specifieke bepalingen, afdeling V Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.
 
 
Preventiemaatregelen
Werken op hoogte vergt een grondige risicoanalyse en de gepaste preventiemaatregelen. Het is bijvoorbeeld belangrijk om na te gaan of het werken op hoogte niet kan vermden worden.