Lawaai

Op vele werkplekken is het lawaaierig. In die mate dat het gehoor schade kan oplopen.

Lawaai = hinderlijk geluid

‘Lawaai’ is onnodig of hinderlijk geluid. Elke vorm van lawaai, aangenaam (bv. muziek) of niet, kan vanaf een zeker niveau doofheid veroorzaken. Lawaai kan verschillende toonhoogtes hebben. De lage tonen of laagfrequente geluiden (bv. dieselmotor, vrachtwagen, compressor,…) kunnen in een gesloten ruimte haast niet gedempt worden. Het is ook moeilijk om te voorkomen dat zij zich voortplanten van het ene naar het andere lokaal. Het geluid van een mannelijke of vrouwelijke stem is er een van gemiddelde toonhoogte. Hoge tonen (bv. cirkelzaag,…) zijn bijzonder gevaarlijk.

 

Meten van geluid

Geluid wordt gemeten in decibel (dB). Het oor neemt niet alle frequenties van het geluid op dezelfde manier waar. Zo heeft het de neiging de lage tonen te verzachten. Om hiermee rekening te houden beschikken meetapparaten over een elektronische filter die de lage tonen verzacht. Als geluid wordt gemeten zoals het wordt gehoord - en niet zoals het reëel is -, wordt het uitgedrukt in dB(A).

 

Meer over wat is lawaai en waarom is lawaai schadelijk
Lawaai voor beginners
Dossier - Laat het niet in dovemansoren vallen: de risico’s van lawaai

 

Wettelijke verplichtingen inzake lawaaibestrijding

De verplichtingen om werknemers te beschermen tegen de risico's van lawaai zijn opgenomen in de Codex welzijn op het werk, Boek V Omgevingsfactoren en fysische agentia, Titel 2 Lawaai.. De bepalingen leggen de verplichting op om een risicoanalyse uit te voeren. Bij het overschrijden van actie- en grenswaarden moet de werkgever verplicht een aantal maatrgelen nemen zoals het ter beschikking stellen van gehorobeschermingsmiddelen, het organiseren van gezondheidstoezicht.

Meer over de wetgeving

preventMemo Lawaai
Dossier wetgeving - Focus op lawaai
Lees de gecoördineerde teksten van de Codex, Boek V, Titel 2 (preventLex)