Prevent begeleidt u bij het versterken van de preventiecultuur

Prevent begeleidt u bij het versterken van de preventiecultuur
Een performant preventiebeleid vergt meer dan het ontwikkelen, aansturen en onderhouden van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Preventie gaat in de eerste plaats om mensen. Preventiecultuur focust op de onderliggende sociale en culturele processen en op de gedragscodes en werkwijzen die eruit voortvloeien. Enkel door deze aan te pakken kunnen duurzame verbeteringen op het vlak van welzijn op het werk tot stand komen.
 
Prevent begeleidt bedrijven die hun preventiecultuur willen aanpakken en versterken. De aanpak gebeurt volledig op maat met oog voor de eigen context en organisatie in het bedrijf.


1) Verkennend gesprek

Als eerste stap kan u steeds een verkennend gesprek aanvragen. Tijdens dit gesprek bekijken we wat we voor u kunnen doen, zodat u achteraf kan beslissen of u graag begeleid wordt door Prevent bij het versterken van de preventiecultuur in uw onderneming.

2) Cultuurmeting

Een tweede stap bij het versterken van de preventiecultuur in uw onderneming kan bestaan uit het organiseren van een nulmeting, bijvoorbeeld aan de hand van een NOSACQ-bevraging. Prevent ondersteunt bedrijven bij het uitvoeren hiervan.

De NOSACQ is een vragenlijst waarmee gemeten kan worden hoe werknemers naar veiligheid op de werkvloer kijken, hoe ze het gevoerde veiligheidsbeleid ervaren, en in welke mate ze bestaande veiligheidsregels en -procedures in acht nemen. De resultaten kunnen dan gebruikt worden als beginpunt van een verbetertraject op vlak van veiligheidsbeleid en -cultuur.

3) Trajectbegeleiding

Op basis van de cultuurmeting kan Prevent samen met u een trajectbegeleiding op maat uitstippelen. Wij begeleiden uw onderneming doorheen het volledige traject om de veiligheidscultuur te verstevigen en een sterker preventiebeleid uit te bouwen, zodat ook aan alle wettelijke voorschriften voldaan wordt.

Er is geen pasklaar recept voorhanden. Elke bedrijfssituatie is anders. De acties die wij aanbieden, zijn aangepast aan de culturele, sociale, economische en technische context van uw onderneming.

4) Certificatie

Wenst u nog een stapje verder te gaan en een certificaat te behalen om de sterkte van uw preventiecultuur aan te tonen? Ook hierbij kan Prevent u helpen.

Om de bereikte veiligheidscultuur in ondernemingen in te schatten, heeft Nederland een meetmethode ontwikkeld: de veiligheidsladder. De treden van de veiligheidsladder geven het bereikte niveau aan, gaande van pathologisch over reactief, calculatief, proactief en generatief. Ondernemingen kunnen het bereikte niveau laten certificeren door een onafhankelijke derde instantie.

5) Opleiding: aanspreken op onveilig gedrag

Wil u na de certificatie de vinger aan de pols houden? Dan kan u ervoor kiezen om enkele van uw medewerkers (die aangesteld zijn als 'ambassadeurs van de preventiecultuur') een bijkomende opleiding te laten volgen over het aanspreken op gedrag.
Na de opleiding moeten de deelnemers zich zekerder voelen om de veiligheidscultuur in uw onderneming te beïnvloeden.
Er kunnen ook vervolgopleidingen gegeven worden.

U kan er ook voor opteren om ons deze opleiding na het verkennend gesprek (stap 1) te laten organiseren om zo de hiërarchische lijn al onmiddellijk te sensibiliseren.

customer [at] prevent [dot] be (Contacteer ons voor meer info)