Veiligheid en gezondheid op het werk van migrerende werknemers

Het Europees Agenschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) herinnert eraan dat migrerende werknemers een risicogroep vormen en dus de nodige aandacht moeten krijgen. Ook op het vlak van veiligheid en welzijn op het werk vormen zij een zorgenkind. 

Dit gedeelte van de site is enkel toegankelijk voor abonnees.

Op onze site vindt u alle nodige informatie omtrent de verschillende abonnementsformules, nl. het preventAssist abonnement en het preventEssentials abonnement.

Indien u reeds over een abonnement beschikt, meld u dan hier aan om verder te lezen

Als abonnee uw wachtwoord vergeten? Vraag hier een nieuw wachtwoord aan.

: PreventMail 61/2014