Veiligheid en gezondheid op het werk bij onderhoudswerkers

Regelmatig onderhoud is cruciaal voor de veiligheid en betrouwbaarheid van machines en van de werkomgeving. Dat onderhoudswerk dient vanzelfsprekend veilig te worden uitgevoerd zodat het onderhoudspersoneel en andere op de werkplek aanwezige personen voldoende worden beschermd. Het rapport “Onderhoudswerk en veiligheid en gezondheid op het werk - een statistisch plaatje” (EU OSHA), waar Prevent aan meewerkte, geeft een omvattend overzicht van de gevaren verbonden aan onderhoudswerk en de gezondheidsrisico’s waaraan onderhoudswerkers in de Europese lidstaten worden blootgesteld.

Zo citeert het rapport een Spaanse enquête over arbeidsomstandigheden waaruit blijkt dat onderhoudsmedewerkers meer worden blootgesteld aan lawaai, trillingen en diverse soorten straling dan de rest van de beroepsbevolking. Ze hebben ook meer te maken met hitte in de zomer (44% tegenover 19% in andere beroepen), koude in de winter (44% tegenover 17%) en een vochtige atmosfeer (25% tegenover 13%) en worden meer blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, dampen en rook. Eurostat-gegevens tonen dan weer dat ongeveer 20% van alle ongevallen die zich in 2005-2006 in België hebben voorgedaan, verband hielden met onderhoudswerk.

: PreventActua 19/2010