De plus van 50+

In België is slechts 39.54% van de bevolking tussen 55-64 aan de slag. En dat cijfer zou naar omhoog moeten.

Arbeidsmarktspecialisten berekenden dat in de komende jaren zo’n 500.000 mensen de arbeidsmarkt zullen verlaten. Om te vermijden dat onze economische groei gaat lijden onder het feit dat er vacatures niet zullen ingevuld geraken en om ons systeem van sociale zekerheid recht te houden, zullen meer mensen aan de slag moeten gaan en aan de slag blijven.
Daarom organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een sensibiliseringscampagne: “De plus van 50+”. Naast een campagnesite waar de voordelen van oudere werknemers uitgelegd worden aan werkgevers en werknemers zijn er ook televisiespots en advertenties in kranten en tijdschriften.
Ook op onze site vindt u meer informatie over oudere werknemers

: PreventMail 153/2013