Biologische agentia

Biologische agentia omvatten micro-organismen die een infectie, een allergie of een intoxicatie kunnen veroorzaken. Ook op het werk kunnen werknemers blootgesteld worden aan biologische agentia.

Wat zijn biologische agentia?

Biologische agentia zijn wijd verspreid in de omgeving en komen daarom voor in vele sectoren en beroepen. Het is een verzamelnaam voor micro-organismen zoals virussen, bacteriën, schimmels en parasieten die aan de basis kunnen liggen van infecties, allergieën, vergiftiging en zelfs kanker. Soms is het effect onmiddellijk of na enkele dagen merkbaar maar soms kan het ook enkele jaren duren zoals bijvoorbeeld bij hepatitis C of bij de ziekte van Lyme.

Meer info: GESTIS database biologische agentia

Wanneer worden werknemers blootgesteld aan biologische agentia?

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen werksituaties waarbij er bewust of niet een blootstelling is aan biologische agentia:
- werkzaamheden met het welbewuste voornemen om te werken met een biologisch agens, bv. kweek, behandeling, concentratie, inenting bij dieren, productie voor industriële of experimentele toepassingen, gebruik voor therapeutische of experimentele doeleinden;
- werkzaamheden zonder het welbewuste voornemen om te werken met een biologisch agens of een dergelijk agens te gebruiken, maar die wel blootstelling van de werknemers aan een biologisch agens met zich kunnen brengen. Voorbeelden zijn werk in de landbouw, zuivering van afvalwater, diensten voor sociale hulp, strafinrichtingen, enz.

Welke verplichtingen gelden er voor werkgevers?

Het is aan de werkgever om de risico's op het vlak van biologische agentia te analyseren en de gepaste maatregelen te nemen. Medische opvolging en vaccinatie zijn daarbij belangrijke elementen. 

Lees de wettelijke bepalingen inzake biologische agentia, Codex welzijn op het werk, Boek VII Biologische agentia, Titel 1 Algemene bepalingen (preventLex)