Beeldschermwerk

Beeldschermwerk

Heel wat mensen werken gedurende een groot deel van de dag aan een beeldscherm. Beeldschermwerk is niet zonder risico's.
 

Beeldschermwerk en de wetgeving

De wetgeving welzijn op het werk legt verscheidenen regels op inzake beeldschermwerk. De belangrijkste bepalingen inzake het werken met beeldschermen zijn terug te vinden in het KB van 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur (BS van 7 september 1993, Codex welzijn op het werk).

De werkgever heeft de verplichting om preventiemaatregelen te nemen op basis van een risicoanalyse. De analyse moet verplicht uitgevoerd worden om de vijf jaar, zowel op het niveau van een groep van beeldschermwerkposten als op het niveau van het individu. 

Meer over de wetgeving

Beeldschermwerk anno 2016
Tekst van het KB Beeldschermen (abonnees PreventLex)
Focus op beeldschermwerk (abonnees PreventLex)

 

Opstelling van beeldschermen

Om musculoskeletale aandoeningen te voorkomen is een gopstelling erg belangrijk, zowel in de ruimte als op de werktafel.

Lees PreventMemo, Opstelling van beeldschermen