Nieuws

prevent[e]Training: Grensoverschrijdend gedrag op het werk

prevent[e]Training grensoverschrijdend gedrag
Ook in ons prevent[e]Trainingaanbod is een opleidingsvideo beschikbaar over grensoverschrijdend gedrag op het werk.

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Grensoverschrijdend gedrag

Affiches Prevent grensoverschrijdend gedrag
Pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld zijn gedragingen die niet door de beugel kunnen en op termijn oorzaak kunnen zijn van een burn-out. Slachtoffers kunnen er naast geestelijke problemen ook fysieke klachten aan overhouden. Daarom bestaan er strenge regels voor dit soort gedrag.

preventActio: Getuigenis werken met reuma in de zorgsector en re-integratie

In ons magazine preventActio verscheen onlangs de getuigenis van Frank, een 28-jarige jongeman die als logopedist op de revalidatieafdeling in een ziekenhuis werkt. Hij lijdt al jaren aan reuma en kreeg onlangs twee nieuwe heupen. Na een lange periode van revalideren, is de re-integratie op de werkvloer voor hem vlot verlopen.

preventFocus: Reuma op het werk

preventFocus magazine, juni 2018 - Reuma is een verzamelnaam voor verschillende ziekten die doorgaans gekenmerkt worden door ontstekingen, stijfheid, pijn en vermoeidheid, en die kunnen leiden tot beperkingen. Werknemers die aan reuma lijden, kunnen hun beperking laten erkennen als arbeidshandicap. Reuma kan patiënten immers niet enkel in het dagelijkse leven hinderen, ook het uitvoeren van een job kan erdoor bemoeilijkt worden.

Trajectbegeleiding door Prevent bij het versterken van de veiligheidscultuur

Wilt u net als Aquafin de preventiecultuur in uw bedrijf aanpakken en versterken? Dan bent u bij Prevent aan het juiste adres. De aanpak gebeurt volledig op maat met oog voor de eigen context en organisatie in het bedrijf.

Getuigenis: Aquafin op weg naar een proactieve veiligheidscultuur

Vlaamse waterzuiveraar Aquafin doorloopt momenteel een traject, dat de naam Wave kreeg, om het veiligheidsbewustzijn bij eigen medewerkers en contractanten te vergroten. De realisatie van een proactieve veiligheidscultuur is het streefdoel. Zelf de verantwoordelijkheid nemen en elkaar durven aanspreken, zijn de basisingrediënten van hun aanpak.

prevent[e]Training: Social media, e-mail & online etiquette

De voorbije decennia hebben de computer- en informatietechnologieën onze manier van communiceren ingrijpend veranderd. Samen met de nieuwe communicatievormen doken ook nieuwe risico's op voor de veiligheid en de privacy van de gebruiker. Zowel in ons privéleven als op het werk worden we met deze risico's geconfronteerd.

preventFocus: De weg naar privacycompliance

preventFocus magazine - mei 2018

Prevent op Prenne 46

14 juni 2018, Stayen Sint-Truiden

Campagne ‘Kop op’: bewust omgaan met smartphone

Acht op de tien Vlamingen heeft ondertussen een smartphone op zak. Naarmate de smartphone centraler komt te staan, groeit digibesitas: vooral twintigers en dertigers worstelen om tot een evenwichtig gebruik van digitale media te komen.

Affiche als sensibilisatiemateriaal: Hygiëne

Affiche Prevent: Hygiëne
De affiche "Operatie schone handen" kan voor u als preventieadviseur een hulpmiddel zijn om alle werknemers bewust te maken van het belang van een goede hygiëne.

prevent[e]Training: Voedselveiligheid

prevent[e]Training: Voedselveiligheid
Schurft mag dan geen gevolg zijn van een gebrek aan hygiëne, maar een goede hygiëne is en blijft natuurlijk wel belangrijk. Dit geldt zeker in voedingsbedrijven.

preventFocus: Schurft, iedereen kan het krijgen

Cover preventFocus april 2018
preventFocus magazine - april 2018    Schurft of scabiës is een erg besmettelijke huidziekte. De aandoening is niet gevaarlijk en makkelijk te genezen, maar wel erg vervelend. Schurft duidt niet op een gebrek aan hygiëne want iedereen kan deze huidziekte krijgen.

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Verkeersveiligheid

Niet enkel professionele chauffeurs zijn gebaat bij sensibilisering over verkeersveiligheid. De affiches "Hou het veilig en gezond, ook onderweg" en "Meer hoffelijkheid, minder stress" kunnen voor u als preventieadviseur een hulpmiddel zijn om alle werknemers bewust te maken van het belang van verkeersveiligheid.

prevent[e]Training: Vermoeidheid bij chauffeurs voorkomen

In ons prevent[e]Training-aanbod is een opleidingsvideo beschikbaar over het voorkomen van vermoeidheid bij chauffeurs.

preventFocus: Gezondheidsrisico’s vrachtwagenchauffeurs

preventFocus magazine - maart 2018 Bij het vrachtwagentransport wordt nogal eens geknoeid met de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders van trucks. Maar zelfs wanneer dit niet het geval is, blijft het beroep van vrachtwagenchauffeur niet zonder risico. Een aantal jaar geleden voerde de externe preventiedienst Idewe een grondig onderzoek uit naar de voedingsgewoonten, de fysieke activiteit en de slaapkwaliteit van 289 truckers. De conclusies hiervan blijven actueel, want recenter onderzoek uit het buitenland bevestigt de resultaten.

Vacature freelancemedewerker prevent

Om het groeiend klantenbestand verder te ondersteunen is prevent is op zoek naar ervaren freelancemedewerkers met een getuigschrift van preventieadviseur niveau 1 of niveau 2. 

Winnaar iPad bekend

Op 1 maart presenteerde prevent op de Prenne 45 in Leuven de mogelijkheden van prevent[e]Training als opleidings- en sensibilisatietool voor veilig werken. Wij organiseerden een wedstrijd waarin de kennis van deze en andere producten werd getest.

Prebes Awards 2018 voor onze cursisten

De Prebes Award wordt jaarlijks toegekend aan het meest verdienstelijke eindwerk in de opleiding preventieadviseur. De uitreiking vond plaats tijdens de Prenne sessie 45 in Leuven op donderdag 1 maart. Drie cursisten van onze opleidingen niveau 1 en 2 werden genomineerd.

PreventActua: Online PBM aankopen, de valstrikken van e-commerce

PreventActua magazine - nummer 4, jaargang 2018 De snelle groei van de e-commerce heeft gevolgen voor de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). In het artikel Online PBM aankopen: de valstrikken van e-commerce uit het vierde nummer (2018) van ons magazine PreventActua kunt u enkele tips terugvinden om valstrikken te omzeilen bij het aankopen van PBM via internet.