Nieuws

Sensibiliseringsmateriaal: brandgevaar

Sensibiliseringsmateriaal: brandgevaar

preventFocus: Evacueren bij UZ Gent? Ja, maar…

preventFocus: Evacueren bij UZ Gent? Ja, maar…
preventFocus-magazine – april 2021        Het Universitair Ziekenhuis Gent heeft heel wat expertise opgebouwd rond evacuatiehulpmiddelen. Toch is evacuatie niet het eerste waar zij aan denken als er een brandalarm afgaat.

HVK-opleiding van Prevent in Nederland officieel erkend

HVK Prevent in Nederland
Met trots mogen wij aankondigen dat de opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK) van Prevent in Nederland officieel opgenomen is in de lijst van erkende opleidingen van adviesbureau Hobéon SKO. Dankzij deze erkenning is onze opleiding nu een van de slechts zeven geaccrediteerde HVK-opleidingen in heel Nederland.

Online opleiding: Besloten ruimten

De opleiding gaat in op de analyse of een ruimte als 'besloten' kan beschouwd worden, hetgeen een impact heeft op de maatregelen. De risico’s van de ruimte en van het werken in de ruimte komen aan bod, de levensreddende maatregelen voor en tijdens het betreden van de ruimte, de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokkenen, en de arbeids- en reddingsmiddelen.

Sensibiliseringsmateriaal: Werken in besloten ruimten

Sensibiliseringsmateriaal Prevent: Werken in besloten ruimten
Een van de belangrijkste gevaren tijdens werken in een besloten ruimte is een gevaarlijke atmosfeer die verstikking, intoxicatie, brand of explosie kan veroorzaken.

preventFocus: Nieuwe meettechnologie voor schadelijke stoffen

preventFocus: Nieuwe meettechnologie voor schadelijke stoffen
preventFocus-magazine – februari 2021         Regelmatig is in het nieuws te horen dat er bij een brand of een chemisch incident mogelijk schadelijke stoffen zijn vrijgekomen en dat de brandweer metingen uitvoert. De huidige meetinstrumenten en -strategieën van de brandweer hebben beperkingen, maar volgens Bruno Reiners, adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) en meetploegverantwoordelijke bij de brandweer, is er beterschap op komst.

Online opleiding: Werken op hoogte (rolsteigers)

Online opleiding: Werken op hoogte (rolsteigers)
De opleiding brengt de deelnemers de kennis en vaardigheden bij om te werken op een steiger of deel te nemen aan de montage en demontage.

Sensibiliseringsmateriaal: Werken op hoogte

Heel wat dodelijke arbeidsongevallen of ongevallen met blijvende letsels zijn te wijten aan een val van hoogte. Daarom is het belangrijk om te weten hoe een val van hoogte voorkomen kan worden.

preventFocus: Studie over stabiliteit van ladders

preventFocus: Studie over stabiliteit van ladders
preventFocus-magazine – januari 2021    Het Canadese Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) voerde een studie uit over de stabiliteit van ladders. 

Begeleiding van nieuwe comités pbw

Begeleiding van nieuwe comités pbw
Prevent organiseert een opleiding voor de leden van de nieuwe comités voor preventie en bescherming op het werk. 

Online opleiding: persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

Online opleiding: persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
De opleiding biedt de deelnemers kennis over de rol van de beschermingsmiddelen, het gebruik en onderhoud, de keuzemogelijkheden en de aankoopprocedure. Ook de plaats van de beschermingsmiddelen in de preventiehiërarchie en als onderdeel van het dynamisch risicobeheersysteem worden toegelicht.  

Sensibiliseringsmateriaal: handschoenen en andere pbm

Prevent Sensibiliseringsmateriaal: handschoenen en andere pbm
Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) zijn een essentieel onderdeel van ongevallenpreventie. De kans op ernstige letsels kan drastisch verkleind worden als men de principes van pbm begrijpt.

preventFocus: Handschoenen, van keuze tot beheer

preventFocus: Handschoenen, van keuze tot beheer
Koen Bordeaud’huy, SHEQ-manager bij Samoco, werd vorige week verkozen tot preventieadviseur van het jaar 2020 door Agoria. Wij mochten hem een tijdje geleden interviewen over zijn pbm-beleid (meer bepaald handschoenen). Tijdens zijn loopbaan werd hij immers al verschillende keren geconfronteerd met de noodzaak tot de aankoop van handschoenen.

Winnaars fotowedstrijd 2020

Een vierkoppige jury heeft drie winnaars gekozen uit de inzendingen voor de fotowedstrijd 'Veiligheid heeft nooit vakantie'. Net als de voorbije jaren was het ook dit jaar geen sinecure om een winnaar aan te duiden.

prevent@Home: ergo- en health-coaching van telewerkers

prevent@Home: ergo- en health-coaching van telewerkers
Prevent biedt een interactieve online ondersteuning aan van de thuiswerker via een video conferencing-platform. Deze dienstverlening, prevent@Home, is erop gericht om gezondheidsklachten bij thuiswerkers te voorkomen.

Online opleidingen rond ergonomie

Prevent: Online opleidingen rond ergonomie
Prevent biedt een reeks kortlopende en praktijkgerichte opleidingen aan, die kunnen variëren van een halve dag tot enkele dagen. De opleidingen zijn informatief enerzijds met een wettelijke basis en/of een theoretische achtergrond en aangevuld met praktijk d.m.v. oefeningen en casebehandeling.

Veiligheids- en gezondheidsdagen: ergonomie

Veiligheids- en gezondheidsdagen Prevent: ergonomie
Plant u binnenkort ook veiligheids- en gezondheidsdagen binnen uw onderneming? Wij ondersteunen u bij de organisatie ervan.

Sensibiliseringsmateriaal: Ergonomie voor beeldschermwerkers

Sensibiliseringsmateriaal Prevent: Ergonomie voor beeldschermwerkers
Een slechte opstelling van de werkplaats heeft een negatieve invloed op de efficiëntie van de werknemer en draagt bij tot de ontwikkeling van musculoskeletale aandoeningen (MSA). Dat komt meestal omdat de ergonomische principes niet gevolgd worden. De oplossingen zijn doorgaans relatief simpel en vragen slechts kleine en goedkope aanpassingen.

preventFocus: Telewerk (preventMemo)

preventFocus-magazine – november 2020 Heel wat werknemers telewerken, soms op regelmatige basis en in andere gevallen eerder occasioneel. Het is hoe dan ook belangrijk om een beleid uit te werken voor veilig en gezond telewerk.