Nieuws

Affiches als sensibilisatiemateriaal

Met de affiches "Slip- en struikelgevaar" en "Struikelgevaar - vermijd obstakels" kan u als werkgever uw werknemers bewustmaken van het gevaar op struikelen, uitglijden en vallen.

Affiches als sensibilisatiemateriaal

Met de affiches "Slip- en struikelgevaar" en "Struikelgevaar - vermijd obstakels" kan u als werkgever uw werknemers bewustmaken van het gevaar op struikelen, uitglijden en vallen.

Online-Training TV: Struikelen, uitglijden en vallen

De keuze van vloerbekleding is belangrijk in de preventie van valpartijen. Valpartijen hebben echter ook vaak andere oorzaken.

PreventFocus: De keuze van de bevloering in een kantooromgeving

PreventFocus magazine - oktober 2017 -  De ideale vloerbekleding bestaat niet, ook niet in een administratief milieu, waar de gebruiksomstandigheden minder veeleisend zijn. Er zijn verschillende aandachtspunten waarmee rekening moet gehouden worden bij de keuze van de bevloering: hygiëne, onderhoud, akoestiek, valrisico, ...

Nieuwe uitgave: Welzijn op het werk

Provinciaal Veiligheidsinstituut i.s.m. CoBePrev, editie 2017

Focus op de Codex Welzijn op het werk

www.preventlex.be

Affiches als sensibilisatiemateriaal voor positief gedrag op het werk

Met de affiches "Verbale agressie leidt tot niets" en "Steun je nieuwe collega's" kan u als werkgever positief gedrag op het werk stimuleren.

Online-Training TV: Ongewenst gedrag op kantoor voorkomen

Grensoverschrijdend gedrag op het werk is een belangrijk probleem in kantoren. Het is van groot belang dat iedereen een bijdrage levert om onaanvaardbaar gedrag op kantoor tegen te gaan.

Duurzame gedragsverandering door positieve waardering

PreventFocus magazine - september 2017

Kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015 voor Prevent

Recent behaalde Prevent het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015 voor de begeleiding van organisaties die hun mens-werkrelatie willen verbeteren. 

Nieuwe codex ook op www.preventlex.be

De nieuwe codex is nu ook integraal online beschikbaar op PreventLex. Zowel de oude als de nieuwe codexteksten zijn er beschikbaar. De verwijzingen naar de oude codexbesluiten blijven immers geldig tot ze zijn aangepast en maximaal gedurende een termijn van twee jaar.

Nieuwe publicatie: Wetgeving welzijn op het werk

De complete Wetgeving welzijn op het werk voor preventieadviseurs, arbeidsgeneesheren en veiligheidsexperten kunt u nu raadplegen in de gedrukte uitgave "Wetgeving Welzijn op het werk".

Zomeraanbieding e-training platform - 20% korting

Prevent beschikt over een plug-and-play E-Training oplossing die je niet alleen toegang geeft tot een ruim bestand van kant-en-klare cursussen, maar je ook de mogelijkheid biedt om via een eigen platform op een eenvoudige manier interactieve cursussen op maat samen te stellen, de werknemers individueel op te volgen en certificaten uit te reiken. Verkies je om uitsluitend met standaardcursussen te werken, dan kan je terecht op ons E-Training platform www.preventtv.be dat online videocursussen aanbiedt die geënt zijn op sterke opleidingsfilms.

Actie 20/20

Op 1 december 2017 viert Prevent zijn 20ste verjaardag. Dit zullen we natuurlijk niet onopgemerkt laten voorbijgaan. We laten u alvast graag meegenieten met onze actie 20/20. 

Terug aan het werk na afwezigheid om medische redenen: handleiding voor werkgever en werknemer

Prevent en Idewe hebben in opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een tweetal brochures opgesteld om langdurig zieke werknemers te reïntegreren.

Ergoscan: analyse van ergonomische knelpunten en praktische aanbevelingen

Prevent biedt samen met Alimento, het opleidingscentrum van de voedingsnijverheid, een Ergoscan aan. Een ergonoom analyseert werkposten op basis van observaties en doet aanbevelingen. De Ergoscan-aanpak is ontwikkeld op basis van een aantal pilootprojecten.

Winnaar iPad op Secura

Op de Secura beurs kon je als bezoeker aan de stand van Prevent een iPad Mini winnen. Tom Vanderstappen was de gelukkige. Tom werkt bij de Stad Aarschot en heeft er een breed takenpakket. Hij werkt er als ploegverantwoordelijke van de verkeersdienst, de onderhoudsdienst, de dienst logistiek en de winterdienst.  

Winnaar in de kijker

Als je je tijdens onze eindejaarsactie abonneerde op het complementaire pakket PreventAssist en PreventLex, maakte je kans op een iPad Air 2. Barbara Craenen van GOB De Kiem in Aarschot kwam als winnaar uit de bus.

PreventActio: Een maandblad ter ondersteuning van de veiligheidscultuur

Communiceren en sensibiliseren in functie van een verbetering van de veiligheidscultuur is een continu proces waarin voortdurend getracht wordt om de aandacht en de alertheid van alle medewerkers voor de veiligheid in de organisatie te behouden.

Filmmateriaal voor het versterken van de veiligheidscultuur

Voor het versterken van de veiligheidscultuur is de preventieadviseur vaak op zoek naar didactische hulpmiddelen.