Nieuws

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Vallen vanop hoogte

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Vallen vanop hoogte
De affiches "Van rolstelling naar rolstoel", "Gebruik aangepaste hulpmiddelen" en "In alle omstandigheden: ladder stabiel opstellen" kunnen voor u als preventieadviseur een handig hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van het risico op vallen vanop hoogte en het foute gebruik van rolsteigers of ladders.

prevent[e]Training: Werken op hoogte

prevent[e]Training: Werken op hoogte
Heel wat dodelijke arbeidsongevallen of ongevallen met blijvende letsels zijn te wijten aan een val van hoogte. Daarom is het belangrijk om te weten hoe men een val van hoogte kan voorkomen. Ook bij het werken op een lage hoogte (niet hoger dan 2 meter), moeten de nodige preventiemaatregelen genomen worden.

preventFocus: Een mobiele kraan huren: waaraan moet men denken?

preventFocus: Een mobiele kraan huren: waaraan moet men denken?
preventFocus magazine - september 2019 Ongevallen met omgevallen kranen verschijnen regelmatig in de pers. Een mobiele kraan huren is dan ook niet zonder gevaar, maar wat kan er gedaan worden om dergelijke ongevallen te voorkomen?

Make-over voor preventMemo en preventFocus

Make-over voor preventMemo en preventFocus
preventMemo is een handig instrument ter ondersteuning van uw toolboxmeeting, of kan gebruikt worden als instructiefiche of checklijst bij het uitoefenen van specifieke taken.

Vacatures bij Prevent

Bent u op zoek naar een collega preventieadviseur, milieucoördinator of veiligheidscoördinator om uw team te versterken? 
 

prevent[e]Training + bijscholing: Besloten ruimten

prevent[e]Training: Besloten ruimten

Ieder jaar komen mensen om het leven bij ongevallen in besloten ruimten omdat ze zich niet bewust zijn van de risico’s en dus ook niet de gepaste preventiemaatregelen nemen. Als men zich bewust is van de risico’s in besloten ruimten, kan men heel wat ongevallen voorkomen.

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Explosie- en brandgevaar

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Explosie- en brandgevaar

De affiches "Explosie- en brandgevaar", "Geef vuur geen kans" en "Elektriciteit - geen water" kunnen voor u als preventieadviseur een handig hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van het risico op brand en explosies.

preventFocus: Explosieveiligheid

preventFocus: Explosieveiligheid

preventFocus magazine - juni 2019

Een explosie kan een volledig bedrijf in enkele seconden van de kaart vegen en vele mensenlevens kosten.

prevent[e]Training: pbm

prevent[e]Training: pbm

Heel wat ongevallen op de werkplek kunnen vermeden worden door het correct dragen van de aangepaste beschermingsmiddelen. Helaas zijn er nog onduidelijkheden rond persoonlijke beschermingsmiddelen, met ongevallen tot gevolg. De kans op ernstige letsels kan drastisch verkleind worden als men de principes van pbm begrijpt.

Affiches als sensibilisatiemateriaal: pbm

Affiches als sensibilisatiemateriaal: pbm
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een belangrijk onderdeel van ongevallenpreventie. Het op een correcte manier dragen en onderhouden van persoonlijke beschermingsmiddelen zorgt ervoor dat de gevolgen van ongevallen op de werkvloer beperkt blijven.

 

preventFocus: Veiligheidshelmen: normen helpen bij het maken van de juiste keuze

preventFocus: Veiligheidshelmen: normen helpen bij het maken van de juiste keuze

preventFocus magazine - mei 2019   

Veiligheidshelmen zijn er in verscheidene types. Voor het maken van de juiste keuze is het belangrijk om te weten welke bescherming de veiligheidshelm biedt. De geharmoniseerde norm waaraan de helm beantwoordt, geeft hierover meer informatie.

prevent[e]Training: Ouderenzorg: veiligheid & gezondheid voor zorgverleners

prevent[e]Training: Ouderenzorg: veiligheid & gezondheid voor zorgverleners

Net zoals werken in de thuiszorg, gaat werken in een rust- en verzorgingstehuis gepaard met specifieke risico’s en gevaren. Als gevolg hiervan kunnen gezondheidsproblemen ontstaan waardoor medewerkers ziek thuis moeten blijven. Vaak gaat het om rugklachten door het veelvuldig tillen of verplaatsen van bewoners. Maar in een rust- en verzorgingstehuis komen ook andere risico’s en gevaren voor, zoals het gedrag van bewoners die soms agressief zijn.

Affiches als sensibilisatiemateriaal: gevaarlijke stoffen

Affiches als sensibilisatiemateriaal: gevaarlijke stoffen

De affiches "Gevaar voor de gezondheid", "Opgelet voor bijtende producten" en "Explosie- en brandgevaar" kunnen voor u als preventieadviseur een handig hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van het belang van een goede bescherming tegen gevaarlijke producten.

preventFocus: Gebruik van cytostatica in de ambulante zorg

preventFocus: Gebruik van cytostatica in de ambulante zorg

preventFocus magazine - april 2019  Cytostatica worden frequent gebruikt bij de behandeling van kanker. Het gebruik heeft mogelijk nadelige effecten op de gezondheid van de werknemer die in contact komt met deze middelen en hun uitscheidingsproducten.

Prevent op WorkSafe: bedankt!

Prevent op WorkSafe

Bedankt aan iedereen die onze stand op WorkSafe heeft bezocht en onze workshops over veiligheidscultuur heeft bijgewoond!

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Verkeersveiligheid

Niet enkel professionele chauffeurs zijn gebaat bij sensibilisering over verkeersveiligheid.

ErgoScan® in uw bedrijf

Prevent ErgoScan in uw bedrijf

Wist u dat... Prevent ook een ErgoScan® kan uitvoeren in uw bedrijf?

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Medicijnen en alcohol op het werk

Prevent affiches Medicijnen en alcohol op het werk

De affiches "Medicijnen en werk, soms een gevaarlijke combinatie" en "Alcohol en werk, een gevaarlijke combinatie" kunnen voor u als preventieadviseur een handig hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van de gevaren van deze middelen.

prevent[e]Training: Alcohol en drugs en het werk

prevent[e]Training: Alcohol en drugs en het werk

Alcohol, drugs en medicijnen kunnen je gezondheid, je prestaties, je reflexen en je coördinatie beïnvloeden.

preventFocus: Prestatieverhogende middelen en werk

preventFocus magazine - september 2018 Het gebruik van prestatieverhogende middelen komt ook voor op de werkvloer.