Nieuws

prevent[e]Training: Grensoverschrijdend gedrag op het werk

prevent[e]Training: Grensoverschrijdend gedrag op het werk
In ons prevent[e]Trainingaanbod is een opleidingsvideo beschikbaar over grensoverschrijdend gedrag op het werk.

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Grensoverschrijdend gedrag

Prevent: Affiches als sensibilisatiemateriaal: Grensoverschrijdend gedrag
Pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld zijn gedragingen die niet door de beugel kunnen en op termijn oorzaak kunnen zijn van een burn-out. Slachtoffers kunnen er naast geestelijke problemen ook fysieke klachten aan overhouden. Daarom bestaan er strenge regels voor dit soort gedrag.

preventFocus: Waarom leidt burn-out soms tot zelfmoord?

preventFocus: Waarom leidt burn-out soms tot zelfmoord?
preventFocus magazine - februari 2019 Technologia, expertisebureau in arbeidsorganisatie, werd in 2009 geconfronteerd met de zelfmoordgolf bij France Telecom. Hierna implementeerde het bureau in een ander groot telecombedrijf een plan om psychosociale risico’s te voorkomen.

Onze cursisten aan het woord

Prevent - Onze cursisten aan het woord
De start van het nieuwe jaar betekende ook nu weer dat preventAcademy een groot aantal nieuwe cursisten mocht ontvangen. We verwelkomden echter niet alleen nieuwe cursisten, maar namen ook afscheid van enkele vertrouwde gezichten

Prevent op WorkSafe

Prevent op WorkSafe
27 & 28 maart 2019 – Antwerp Expo Secura, het grootste Belgische trefpunt voor preventieadviseurs en facilitymanagers, wordt WorkSafe en verhuist in 2019 naar Antwerp Expo.  Prevent ondersteunt WorkSafe samen met andere organisaties (FOD WASO, …) en zal actief aanwezig zijn op deze ontmoetingsplaats voor iedereen die betrokken is bij het creëren van een gezonde, veilige en productieve werkomgeving.

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Het belang van informatie-uitwisseling

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Het belang van informatie-uitwisseling
Communiceren is belangrijk, niet enkel in het dagelijkse leven maar ook op het werk. Aangezien contractoractiviteiten extra risico’s inhouden, is het van groot belang om voldoende informatie met hen uit te wisselen. Dit geldt uiteraard niet enkel voor de samenwerking met contractors, maar ook voor die met alle (nieuwe) collega's.

prevent[e]Training: Veiligheid, een gedeelde verantwoordelijkheid

prevent[e]Training: Veiligheid, een gedeelde verantwoordelijkheid
Iedereen is mee verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkomgeving, zowel werkgevers als werknemers als derden. Ieder moet zijn verantwoordelijkheid opnemen, ongeacht de uitgeoefende functie.

preventFocus: Contractorbeleid Janssen Pharmaceutica valt weer in de prijzen

preventFocus: Contractorbeleid Janssen Pharmaceutica valt weer in de prijzen
preventFocus magazine - januari 2019 Voor de tweede keer in tien jaar tijd kreeg een preventieadviseur van Janssen Pharmaceutica de prijs van Preventieadviseur van het Jaar. Agoria beloont met deze prijs bedrijven die zich onderscheiden met hun veiligheidsbeleid voor werknemers en contractoren. Elke dag zijn er in de Belgische vestigingen van het bedrijf zo’n 1200 tot 1300 mensen aan de slag die niet tot het eigen personeel horen.

Een ‘constructief’ 2019!

(Ver)bouwen, iedereen doet het, of droomt ervan. Als Belg worden we toch geboren met een baksteen in de maag. We kruipen dus graag in de kleren van Bob, althans die van De Bouwer, want met de Bob van het verkeer worstelen we nog wel eens, en dat is jammer. De gevolgen hiervan komen regelmatig in de media, en vele mensen worden er gedurende de rest van hun leven mee geconfronteerd.

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Telecollega's

Prevent affiche: Telecollega's
Een leven zonder smartphones, tablets en laptops is tegenwoordig ondenkbaar, zowel privé als op het werk. Dankzij deze apparaten blijven ook de mogelijkheden voor telewerk almaar groeien.

prevent[e]Training: Social media, e-mail & online etiquette

prevent[e]Training: Social media, e-mail & online etiquette
De voorbije decennia hebben de computer- en informatietechnologieën onze manier van communiceren ingrijpend veranderd. Samen met de nieuwe communicatievormen doken ook nieuwe risico's op voor de veiligheid en de privacy van de gebruiker.  Zowel in ons privéleven als op het werk worden we met deze risico's geconfronteerd.

preventFocus: Cyberpesten op het werk

preventFocus: Cyberpesten op het werk
preventFocus magazine - december 2018 Cyberpesten lijkt op het eerste zicht een jongerenprobleem te zijn. Zowel in de wetenschappelijke literatuur als in de populaire media is er hier de laatste jaren dan ook veel aandacht aan besteed. Minder gekend is dat cyberpesten ook volwassenen treft en binnen de werkcontext kan plaatsvinden. Uit recent onderzoek in Vlaanderen blijkt dat ongeveer 3% van de werknemers te maken krijgt met dit negatief online gedrag.

Vernieuwde OiRA Leather & tanning

Prevent Karla Van den Broek op de voorstelling van de OiRA Leder
De Europese sectorale partners uit de ledersector (IndustriALL en Cotance) startten in 2017 met een project om de EU OiRA Leather & tanning aan te passen. Hiervoor deden ze een beroep op Prevent. 

Nieuwjaarswensen

PreventAwards voor beste eindwerken

Op vrijdag 19 oktober 2018 reikte Prevent de getuigschriften uit aan de afgestudeerden van preventAcademy in het afgelopen jaar. Eén van de hoogtepunten van de proclamatie was de uitreiking van de PreventAward die het beste eindwerk in zijn categorie beloont. De categorieën zijn preventieadviseur niveau 1 en 2, milieucoördinator niveau A en B en veiligheidscoördinator.

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Verkeersveiligheid

Niet enkel professionele chauffeurs zijn gebaat bij sensibilisering over verkeersveiligheid.

prevent[e]Training: Vermoeidheid bij chauffeurs voorkomen

prevent[e]Training: Vermoeidheid bij chauffeurs voorkomen
Professionele chauffeurs kloppen vaak lange uren en rijden dikwijls 's nachts. Naast eventuele gezondheidsrisico's brengt dit ook risico's op het vlak van verkeersveiligheid met zich mee. Vermoeidheid kan immers snel toeslaan.

preventFocus: Nachtarbeid en kanker

preventFocus november 2018
preventFocus magazine - november 2018 - Zowat 20% van de huidige beroepsbevolking doet ploegen- of nachtwerk in onze 24/7-maatschappij. Mensen zijn van nature uit dagdieren. Bij shiftwork is er een verhoogd risico op tal van aandoeningen zoals hart- en vaatziektes, diabetes en metabool syndroom. Een vraag die tegenwoordig ook vaak gesteld wordt, is: "Is er een link tussen het ontstaan van kanker en werken tijdens de nacht?"

preventCheck: Inzicht in preventie en welzijn in uw organisatie

preventCheck: Inzicht in preventie en welzijn in uw organisatie
Prevent ontwikkelde samen met het VBO de handige online tool preventCheck waarmee u kan nagaan op welke manier veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk in uw bedrijf of organisatie aangepakt wordt. 

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Ergonomie

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Ergonomie
De affiches "Zithouding" en "Stel je beeldscherm goed op" kunnen voor u als preventieadviseur een handig hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van het belang van een goede houding en opstelling van het beeldscherm.