Nieuws

preventLex: alle wetgeving over welzijn op het werk in enkele muisklikken

preventLex
De wetgeving over welzijn op het werk is verspreid over verscheidene bronnen. preventLex verzamelt alle bronnen op één webadres. Door de gebruiksvriendelijke inhoudstafels en krachtige zoekfilters vind je makkelijk de meest relevante wetgeving terug. Praktische toelichtingen geven verdere verduidelijking en achtergrondinformatie. Ook word je op de hoogte gehouden van de belangrijkste wijzigingen in de wetgeving via onze digitale nieuwsbrief preventLexUpdate.

(Job)advertenties: breng je vacatures, producten of diensten tot bij je doelpubliek

(Job)advertenties Prevent
Wil je op een snelle en doelgerichte manier je producten of diensten bekendmaken bij je doelpubliek?

Praktijkopleiding: Vertrouwenspersoon

Praktijkopleiding: Vertrouwenspersoon
Vijfdaagse opleiding om de vertrouwenspersoon vaardigheden aan te leren om professioneel op te treden bij conflicten en psychosociale risico’s.

Sensibiliseringsmateriaal: Grensoverschrijdend gedrag op het werk

Sensibiliseringsmateriaal: Grensoverschrijdend gedrag op het werk
Slachtoffers van pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk kunnen hier mentale en fysieke problemen aan overhouden. Daarom bestaan er strenge regels voor dat soort gedrag. Niet alleen de slachtoffers zelf, maar ook ondernemingen kunnen lijden onder dergelijke vormen van grensoverschrijdend gedrag. Bovendien kan grensoverschrijdend gedrag ook een strafrechtelijk staartje krijgen.

preventFocus - Bore-out: het vervelende van verveling

preventFocus - Bore-out: het vervelende van verveling
Bore-out is een psychosociaal risico dat minder vaak belicht wordt dan burn-out. De gevolgen kunnen verstrekkend zijn, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Het is belangrijk dat beide partijen bereid zijn om samen te zoeken naar oplossingen. De preventieadviseur of arbeidsgeneesheer kan hierbij ondersteuning bieden, soms zelfs proactief.

Fotowedstrijd 2022: Veiligheid heeft nooit vakantie

Fotowedstrijd Prevent 2022
Prevent nodigt je uit om deel te nemen aan de jaarlijkse zomerwedstrijd ‘Veiligheid heeft nooit vakantie’.

Preventie rond gevaarlijke stoffen

Prevent: Preventie rond gevaarlijke stoffen
Prevent kan u op verschillende manieren ondersteunen bij het aanpakken van de preventie rond gevaarlijke stoffen in uw organisatie.

preventFocus: Veilig vervoer van transportgevaarlijke stoffen

preventFocus: Veilig vervoer van transportgevaarlijke stoffen
Een reeks van enkele artikels licht toe wat het algemeen wettelijk kader is van het vervoer van gevaarlijke goederen, ongeacht hun status.

Veiligheids- en gezondheidsdagen voor uw medewerkers

Veiligheids- en gezondheidsdagen voor uw medewerkers
Op 28 april is het weer zover: de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Plant u ook veiligheids- en gezondheidsdagen voor uw medewerkers? Wij ondersteunen u bij de organisatie ervan.

Praktijkopleiding: Preventie van rugklachten

Praktijkopleiding: Preventie van rugklachten
De deelnemers krijgen inzicht in de risicofactoren, het belang van een correcte houding en tiltechnieken, preventiemaatregelen, ... De opleiding op locatie voorziet in een beperkte theoretische uiteenzetting, gevolgd door oefeningen op rugsparende technieken en handelingen. Dit kan aangevuld worden met individuele coaching op de werkplek.

Sensibiliseringsmateriaal: Ouderenzorg en ergonomie

Sensibiliseringsmateriaal Prevent: Ouderenzorg en ergonomie
Werken in een rust- en verzorgingstehuis gaat gepaard met specifieke risico’s en gevaren, met als gevolg gezondheidsproblemen en medewerkers die ziek thuis blijven. Vaak gaat het om rugklachten door het veelvuldig tillen of verplaatsen van bewoners.

preventFocus: Risico’s in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

preventFocus: Risico’s in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
Een rapport van EU-OSHA beschrijft de risico’s waarmee werknemers in de gezondheids- en sociale zorg te maken krijgen. De onderzoekers baseerden zich daarvoor op de gegevens uit de drie ESENER-enquêtes. Wat zijn de tendensen op het gebied van veiligheid en gezondheid in de sector? Wat zijn met name de ergonomische en psychosociale risico’s?

Praktijkopleiding intern transport

Praktijkopleiding Prevent intern transport
Onze online opleiding over intern transport (o.a. vorkheftrucks) focust op een goede organisatie en een passend beheer (planning, risicobeoordeling, aangepast gedrag en omgang met het voertuig). Ook de veiligheid van het voertuig zelf, het onderhoud, de zichtbaarheid en de risico’s bij het laden en lossen komen aan bod.

Sensibiliseringsmateriaal: vorkheftrucks

Sensibiliseringsmateriaal Prevent: vorkheftrucks
Een heftruck kan erg gevaarlijk zijn als hij niet veilig gebruikt wordt. Botsingen, omkantelen en vallende ladingen zijn slechts enkele risico’s.

preventFocus: Heftrucks, keuring en wijzigingen

preventFocus: Heftrucks, keuring en wijzigingen
Heftrucks moeten periodiek gekeurd worden door een deskundig persoon. Wat als men wijzigingen aanbrengt aan een heftruck? En wat houdt het veiligheidslabel SIGMAcert in?

Risicometer en notitieboekje: medewerkers betrekken bij risicobeheer

Risicometer en notitieboekje Prevent: medewerkers betrekken bij risicobeheer
De risicometer is een handig gadget waarmee medewerkers op de werkvloer een eerste inschatting kunnen maken van een risico. 

Praktijkopleiding hiërarchische lijn

Praktijkopleiding Prevent hiërarchische lijn
Interactieve opleiding om de leden van de hiërarchische lijn – iedereen die leiding geeft aan andere werknemers – op hun taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot preventie en welzijn te wijzen, en hun instrumenten en mogelijkheden aan te reiken om die verantwoordelijkheden op te nemen.

Sensibiliseringsmateriaal: veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid

Sensibiliseringsmateriaal: veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid
Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen wanneer het gaat over veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer. Het gedrag van elke werknemer is een belangrijke, maar vaak vergeten factor bij arbeidsongevallen.

preventFocus: Werken met derden in een EU-instelling

preventFocus: Werken met derden in een EU-instelling
Marco Sereno is hoofd van de preventieafdeling bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie. Voor zijn eindwerk over werken met derden in een Europese instelling mocht hij de preventAward voor beste eindwerk binnen de opleiding preventieadviseur niveau 1 (preventAcademy) in ontvangst nemen.

preventAwards editie 2020 en 2021 voor beste eindwerken

Op vrijdag 22 oktober 2021 reikte Prevent de getuigschriften uit aan de afgestudeerden van preventAcademy. Vorig jaar kon de uitreiking helaas niet doorgaan vanwege de pandemie. Daarom was het dit jaar een speciale editie en werden de afgestudeerden van zowel 2020 als 2021 in de bloemetjes gezet. Ook werden de beste eindwerken van deze twee jaren in de categorieën preventieadviseur niveau 1 en 2, preventieadviseur psychosociale aspecten, milieucoördinator niveau A en B, en veiligheidscoördinator beloond met een preventAward. Wie waren de genomineerden en wie zijn de winnaars?