Nieuws

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Verkeersveiligheid

Niet enkel professionele chauffeurs zijn gebaat bij sensibilisering over verkeersveiligheid. De affiches "Hou het veilig en gezond, ook onderweg" en "Meer hoffelijkheid, minder stress" kunnen voor u als preventieadviseur een hulpmiddel zijn om alle werknemers bewust te maken van het belang van verkeersveiligheid.

prevent[e]Training: Vermoeidheid bij chauffeurs voorkomen

In ons prevent[e]Training-aanbod is een opleidingsvideo beschikbaar over het voorkomen van vermoeidheid bij chauffeurs.

preventFocus: Gezondheidsrisico’s vrachtwagenchauffeurs

preventFocus magazine - maart 2018 Bij het vrachtwagentransport wordt nogal eens geknoeid met de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders van trucks. Maar zelfs wanneer dit niet het geval is, blijft het beroep van vrachtwagenchauffeur niet zonder risico. Een aantal jaar geleden voerde de externe preventiedienst Idewe een grondig onderzoek uit naar de voedingsgewoonten, de fysieke activiteit en de slaapkwaliteit van 289 truckers. De conclusies hiervan blijven actueel, want recenter onderzoek uit het buitenland bevestigt de resultaten.

Vacature freelancemedewerker prevent

Om het groeiend klantenbestand verder te ondersteunen is prevent is op zoek naar ervaren freelancemedewerkers met een getuigschrift van preventieadviseur niveau 1 of niveau 2. 

Winnaar iPad bekend

Op 1 maart presenteerde prevent op de Prenne 45 in Leuven de mogelijkheden van prevent[e]Training als opleidings- en sensibilisatietool voor veilig werken. Wij organiseerden een wedstrijd waarin de kennis van deze en andere producten werd getest.

Prebes Awards 2018 voor onze cursisten

De Prebes Award wordt jaarlijks toegekend aan het meest verdienstelijke eindwerk in de opleiding preventieadviseur. De uitreiking vond plaats tijdens de Prenne sessie 45 in Leuven op donderdag 1 maart. Drie cursisten van onze opleidingen niveau 1 en 2 werden genomineerd.

PreventActua: Online PBM aankopen, de valstrikken van e-commerce

PreventActua magazine - nummer 4, jaargang 2018 De snelle groei van de e-commerce heeft gevolgen voor de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). In het artikel Online PBM aankopen: de valstrikken van e-commerce uit het vierde nummer (2018) van ons magazine PreventActua kunt u enkele tips terugvinden om valstrikken te omzeilen bij het aankopen van PBM via internet.

Online-Training TV: Persoonlijke beschermingsmiddelen

In ons Online-Training TV-aanbod is ook een opleidingsvideo beschikbaar over persoonlijke beschermingsmiddelen. In de video komt ademhalingsbescherming ook aan bod.

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Ademhalingsbescherming

De affiches "Adem geen stof in" en "Ademen is leven. Bescherm... je ademhaling" kunnen voor u als preventieadviseur een belangrijk hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van het nut van ademhalingsbescherming.

PreventFocus: Chronic Obstructive Pulmonary Disease of COPD

PreventFocus magazine - februari 2018 COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een chronische, langzaam verergerende longziekte waarbij de opname van zuurstof in het lichaam steeds moeilijker wordt.

Onze cursisten aan het woord

Een nieuw jaar, een nieuwe start! Dat geldt ook voor onze multidisciplinaire basismodule. We verwelkomden deze maand weer vele nieuwe gezichten, waaronder Elke en Anja.

Prevent op ISO 45001 launch event: bijkomende editie op 5 maart

Naar aanleiding van de publicatie van de langverwachte ISO 45001-standaard, organiseert het NBN (Bureau voor Normalisatie) op 6 maart het ISO 45001 launch event Creating a healthier & safer workplace. Gezien de grote toeloop, wordt een bijkomende editie georganiseerd op 5 maart.

Affiches als sensibilisatiemateriaal

De affiches "Een rug voor het leven? Til verstandig" en "Leef in evenwicht" kunnen voor u als preventieadviseur een belangrijk hulpmiddel zijn om werknemers ervan bewust te maken dat hoe ze nu omgaan met hun lichaam, impact zal hebben op hun hele verdere leven.

Online-Training TV: Ouderenzorg: veiligheid & gezondheid voor zorgverleners

Werken in een rust- en verzorgingstehuis gaat gepaard met specifieke risico’s en gevaren, met als gevolg gezondheidsproblemen en medewerkers die ziek thuis blijven. Vaak gaat het om rugklachten door het veelvuldig tillen of verplaatsen van bewoners. Maar in een rust- en verzorgingstehuis komen ook andere risico’s en gevaren voor, zoals het gedrag van bewoners die soms agressief zijn.

PreventFocus: Werken tot pensioenleeftijd niet werkbaar?

PreventFocus magazine - januari 2018 In de maanden maart en april 2017 hebben zo’n 14.500 werknemers de online ABVV-enquête Modern Times ingevuld. Daaruit blijkt dat meer dan 40% van de ondervraagden zich lichamelijk en/of mentaal niet in staat voelt om hun huidige functie tot de pensioenleeftijd te blijven uitoefenen.

Affiches als sensibilisatiemateriaal

De affiches "Agressie is onaanvaardbaar" en "Respecteer elkaar: Pesten is onaanvaardbaar" kunnen voor u als preventieadviseur een belangrijk hulpmiddel zijn in uw sensibilisatiecampagne over de gevaren van grensoverschrijdend gedrag op het werk.

Online-Training TV: Grensoverschrijdend gedrag op het werk

Pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld zijn gedragingen die niet door de beugel kunnen. Niet in je privéleven, of in het openbaar, en ook niet op het werk. 

PreventFocus: Rechtspraak m.b.t. Ongewenst Grensoverschrijdend Gedrag op het Werk

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid heeft onlangs, in twee stapjes, een overzicht gepubliceerd van de beslissingen van arbeidshoven en -rechtbanken over rechterlijke uitspraken bij klachten over OGGW (de verzamelnaam voor geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk) in ondernemingen.

Affiches als sensibilisatiemateriaal

Met de affiche "Nachtwerk, ploegenwerk. Extra aandacht voor je gezondheid" kan u als werkgever uw werknemers bewustmaken van de risico's van nacht- en ploegenwerk.

Online-Training TV: Vermoeidheid bij chauffeurs voorkomen

Het is belangrijk dat u weet hoe vermoeidheid ontstaat en hoe u ermee kan omgaan. Of u nu lange of korte trajecten aflegt, of met een auto, een vrachtwagen of een ander voertuig rijdt. Ongevallen door vermoeidheid zijn vaak ernstig omdat bestuurders die indommelen, niet remmen en aan volle snelheid tegen een hindernis knallen.