Nieuws

Focus op... de vorming van preventieadviseurs

Focus op... de vorming van preventieadviseurs
De wetgeving bevat heel wat bepalingen die verduidelijken welke deskundigheden en opleiding vereist is voor preventieadviseur.

Sensibiliseringsmateriaal: Veiligheid, een gedeelde verantwoordelijkheid

Veiligheid, een gedeelde verantwoordelijkheid
Het gedrag van elke werknemer op de werkvloer is een belangrijke, maar vaak vergeten factor, bij arbeidsongevallen. Iedereen dient zijn verantwoordelijkheid te nemen om een veilige werkomgeving te creëren.

preventFocus - Risico’s en arbeidsongevallen analyseren met ‘Human Factor’ en ‘MUOPO’ (deel 1)

preventFocus - Risico’s en arbeidsongevallen analyseren met ‘Human Factor’ en ‘M
  In een nieuwe artikelenreeks gaat Guy Debleeckere op zoek naar een eenvoudige, alomvattende, systemische manier om risico’s en ongevallen te analyseren.

Wij ontmoeten je graag op de volgende beurzen

Wij ontmoeten je graag op de volgende beurzen
Breng ons een bezoek tijdens het event Worksafe Flanders!

Focus op... arbeidsmiddelen voor werken op hoogte

Focus op... arbeidsmiddelen voor werken op hoogte
Ladders, steigers, ... het zijn maar enkele arbeidsmiddelen die courant gebruikt worden om werken op hoogte uit te voeren. In de wetgeving zijn verschillende bepalingen terug te vinden die dit soort werk regelen.

Sensibiliseringsmateriaal: Struikelen, uitglijden en vallen

Sensibiliseringsmateriaal: Struikelen, uitglijden en vallen
Valpartijen vormen een van de belangrijkste oorzaken van ongevallen op het werk. De slachtoffers zijn vaak langdurig arbeidsongeschikt. Met de juiste houding kan je echter heel wat ongevallen voorkomen.

preventFocus - Normen voor veiligheidsschoenen

preventFocus - Normen voor veiligheidsschoenen
De vereisten voor schoenen met beschermende eigenschappen zijn beschreven in vier basisnormen: EN ISO 20344, 20345, 20346 en 20347.

Focus op... de melding en de registratie van arbeidsongevallen

Focus op... de melding en de registratie van arbeidsongevallen
In de wet en de codex over het welzijn op het werk zijn verschillende bepalingen terug te vinden over het melden en registreren van arbeidsongevallen. Die bepalingen zijn erop gericht om te vermijden dat dergelijke ongevallen zich in de toekomst opnieuw zullen voordoen.

Sensibiliseringsmateriaal: veiligheid in de bouw

Sensibiliseringsmateriaal: veiligheid in de bouw
Het werk op een bouwwerf kan zwaar zijn. Vaak werkt men op verschillende werven, volgens verschillende procedures, met andere taken, met nieuwe collega's en met andere moeilijkheden en gevaren. Veiligheid in de bouw en op de bouwwerf is de verantwoordelijkheid van iedereen, of men nu nieuw is in de job of al twintig jaar ervaring heeft. Het moet een prioriteit zijn van bij het ontwerp, tijdens elke stap van de werken.

preventFocus - Building Information Modeling

preventFocus - Building Information Modeling
Building Information Modeling of BIM wordt gedefinieerd als het gebruik van een gedeelde digitale weergave van een gebouwd goed om het ontwerp, de bouw en het gebruik ervan te vergemakkelijken, om zo te komen tot een betrouwbare basis voor beslissingen. 
: Bouw

preventAwards 2022 voor beste eindwerken

preventAwards 2022 voor beste eindwerken
Op vrijdag 21 oktober 2022 reikte Prevent de getuigschriften uit aan de afgestudeerden van preventAcademy van het afgelopen jaar. Dat waren er maar liefst 177. Een van de hoogtepunten van de proclamatie was de uitreiking van de preventAward die het beste eindwerk in zijn categorie beloont. De categorieën zijn: preventieadviseur niveau 1, 2 en psychosociale aspecten, hogere veiligheidskunde, milieucoördinator en veiligheidscoördinator. Wie waren de genomineerden en wie zijn de winnaars? Wie 16/20 of meer behaalde op zijn/haar eindwerk, werd genomineerd voor de preventAward van zijn afstudeerrichting. De cursist met de hoogste score mocht een preventAward mee naar huis nemen.

Winnaars fotowedstrijd 2022

Een driekoppige jury heeft drie winnaars gekozen uit de inzendingen van dit jaar. Net als de voorbije jaren was het ook dit jaar niet gemakkelijk om een winnaar aan te duiden.

Focus op... eerstehulpverlening op het werk

Focus op... eerstehulpverlening op het werk
De wetgeving biedt een kader dat de werkgever de mogelijkheid geeft om zelf de eerste hulp te organiseren, rekening houdend met de bedrijfsactiviteiten en de specifieke omstandigheden. Elementen van een dergelijke organisatie zijn onder meer procedures, verbanddozen, verzorgingslokalen en eerstehulpverleners.

Sensibilisering rond EHBO

Prevent: Sensibilisering rond EHBO

preventFocus: Organisatie van de eerstehulpverlening

Als er een ongeval gebeurt of iemand onwel wordt, is het een kwestie van snel en efficiënt in te grijpen. Een goede eerstehulpverlening op het werk vereist het opstellen van procedures en het voorzien van personeel en de nodige middelen.

Focus op... het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Focus op... het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen enkel gebruikt worden als de risico’s niet kunnen verwijderd worden aan de bron of onvoldoende kunnen beperkt worden met maatregelen, methodes of procedures in de werkorganisatie of door collectieve beschermingsmiddelen.

Sensibiliseringsmateriaal: Persoonlijke beschermingsmiddelen

Sensibiliseringsmateriaal: Persoonlijke beschermingsmiddelen
Het op een correcte manier dragen en onderhouden van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) kan ervoor zorgen dat de gevolgen van een arbeidsongeval beperkt blijven.

preventFocus - Veiligheidsschoenen

preventFocus - Veiligheidsschoenen
In heel wat sectoren worden veiligheidsschoenen gebruikt om de voeten van werknemers te beschermen. Naast de klassieke veiligheidsschoenen met verstevigde tip bestaan er nog tal van andere types schoenen die aangepast zijn aan de risico’s waarmee de werknemers geconfronteerd worden tijdens de uitoefening van hun job.

Internationaal Mediafestival voor Preventie 2023

Internationaal Mediafestival voor Preventie 2023
Van 27 tot 30 november 2023 vindt de 23e editie van het Wereldcongres over veiligheid en gezondheid op het werk plaats, ditmaal in Sydney (Australië). Tijdens het congres wordt ook deze editie het Internationaal Mediafestival voor Preventie georganiseerd.

ErgoScan® in uw bedrijf

Prevent ErgoScan in uw bedrijf

Wist u dat... Prevent ook een ErgoScan® kan uitvoeren in uw bedrijf?