Systemen voor het drogen van handen

Het is belangrijk dat iedereen zijn handen wast na elke sanitaire stop. Door het wassen worden bacteriën verwijderd. Het drogen van de handen gebeurt dan ook best op een hygiënisch verantwoorde manier. Welk systeem kiezen?

Verschillende formules
In het algemeen worden vier vormen van handdroging toegepast in sanitaire ruimten van ondernemingen:

1. het gebruik van stoffen handdoeken die regelmatig vervangen worden maar in principe meermaals worden gebruikt;
2. het gebruik van weefsels die worden aangeboden via een dispensersysteem met doordraaifunctie, zodat in principe steeds een zuiver stuk van de textielrol kan worden aangesproken. Een alternatieve vorm zijn stoffen wegwerpdoekjes die na gebruik in een container worden verzameld en daarna gewassen en ontsmet;
3. hete-luchtdroogtoestellen waarbij contact vermeden wordt tussen de handen en een (stoffen of papieren) drager. Soms wordt een onderscheid gemaakt tussen klassieke hete-luchtdrogers en jetstroomdrogers;
4. papieren wegwerphanddoekjes voor éénmalig gebruik.

Beoordelingscriteria
Er bestaan verschillende studies over de wenselijkheid van elk van deze mogelijkheden. Een erg leesbare samenvatting, die ook een aantal onderzoeksresultaten bevat, is te vinden op de website van SCA (Zweedse multinational, fabrikant van producten voor persoonlijke hygiëne). Het belangrijkste criterium dat wordt gebruikt bij het beoordelen van de verschillende keuzemogelijkheden voor handdroging heeft te maken met de bekommernis om een maximale bacteriologische zuiverheid te bewerkstelligen, zowel voor de werknemer zelf als voor de ruimte als geheel. Dit laatste is belangrijk voor het vermijden van kruisbesmetting, en is dus in eerste instantie van vitaal belang voor omgevingen waar met voedingswaren wordt gewerkt, of waar gewerkt wordt met biomaterialen (zoals bv. een klinisch laboratorium). Maar het tegengaan van de verspreiding van virussen allerhande die zo snel kunnen leiden tot verkoudheden, griepjes en dergelijke, is een belangrijk argument. Daarnaast speelt in de praktijk ook het comfort, zoals ondervonden door de gebruikers, een belangrijke rol.

Wat zeggen de cijfers?
Samenvattend blijkt uit diverse studies dat handen wassen en drogen met papieren wegwerphanddoekjes veruit de beste resultaten geeft op het vlak van de resterende aanwezigheid van bacteriën op de huid van de handen (in de mate dat telkens een nieuw papieren handdoekje wordt gebruikt en de gebruikte papierdoekjes netjes worden verwijderd in een daartoe voorbestemd recipiënt).
Het gebruik van textielrollen-dispensers geniet over het algemeen niet de voorkeur van de gebruiker; de kans is dus relatief groot dat deze minder systematisch zullen gebruikt worden. Bovendien moet er op toegezien worden dat op regelmatige tijdstippen een nieuwe textielrol wordt voorzien. Indien correct gebruikt, kan een textielrollen-dispenser het aantal resterende bacteriën lichtjes terugdringen, doch de verworven winst blijkt erg beperkt.
Drogen van de handen via warmte-luchtverdelers (die al dan niet gebruik maken van jetstroom) doet het aantal bacteriën op de handen na droging toenemen. Bovendien blijken de toestelletjes zelf ware haarden van bacteriën te worden. 


Reglementaire aspecten
In het algemeen gelden voor sanitaire ruimten, en meer bepaald voor de inrichtingen bestemd voor het wassen van de handen, de volgende reglementaire beschikkingen (codex werlzijn op het werk, art. III.1-54):
- “De werkgever zal voldoende toiletartikelen ter beschikking stellen van de werknemers en, in voorkomend geval speciale reinigingsproducten evenals elke andere bijkomende uitrusting, zonder kosten voor de werknemer.
- Hij stelt eveneens voldoende handdoeken (of andere middelen voor het drogen van de handen) ter beschikking, ze worden onderhouden en tijdig vervangen.
- De werknemers zullen de wastafels en douches die hen ter beschikking worden gesteld gebruiken op het einde van de arbeidstijd en, in voorkomend geval, vooraleer de maaltijd te gebruiken.”
 

Bron: sca.com   

: PreventActua 21/2016