Naakte cijfers: Onderhoudswerken nog steeds gevaarlijk

Uit de statistieken blijkt dat er een aanzienlijk deel van de arbeidsongevallen gebeurt tijdens onderhoudswerken. Bovendien vallen er elk jaar ook doden te betreuren.

Arbeidsongevallen onderhoud
In de statistieken van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) bestaat er geen categorie ‘arbeidsongevallen waarbij onderhoudstechnici bij betrokken waren’. Maar wanneer we kijken naar de cijfers van de arbeidsplaatsongevallen volgens soort werk, kan je wel een idee krijgen van het aantal arbeidsongevallen dat plaatsvond in de onderhoudssector. Wij keken naar de ongevallen die werden verzameld in de rubrieken “Plaatsing, voorbereiding, installatie, montage, losmaken, demontage”, “Onderhoud, reparatie, regeling afstelling”, en “Schoonmaken van ruimten, machines – industrieel of handmatig”. Daarnaast zijn er nog de ongevallen van de bedrijven met Nace-code 33 “Reparatie en installatie van machines en apparaten”.

Lichte daling
Wanneer we kijken naar het aantal ongevallen van 2010 tot 2014 brengt de onderhoudssector het er elk jaar beter van af (zie grafieken). Hun aandeel op het totaal aantal arbeidsongevallen blijft echter stabiel. Het aantal dodelijke ongevallen is in 2014 zelfs gestegen ten opzichte van 2013. Alle categorieën samengeteld waren er 11 dodelijke arbeidsongevallen in 2013 en 13 in 2014.

Grafiek 1: Aantal arbeidsongevallen volgens soort werk 2010-2014

Grafiek 2: Aantal arbeidsongevallen volgens Nace-code 2010-2014

Zware ongevallen

De arbeidsongevallen in de onderhoudssector maken een relatief groot deel uit van het totale aantal arbeidsongevallen (22,2% wanneer we kijken naar het “soort werk”). Bovendien gaat het in de meeste gevallen om arbeidsongevallen met tijdelijke en blijvende ongeschiktheid als gevolg (zie tabel).

 

Tabel: Arbeidsongevallen volgens soort werk en gevolg en aandeel in totaal aantal arbeidsongevallen (2014)

 

Zonder gevolg

Tijdelijk ongeschikt

Blijvend ongeschikt

Dodelijk

Totaal

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Plaatsing, voorbereiding, installatie, montage, losmaken, demontage

4.037

9,6%

6.509

12,1%

1.315

11,9%

5

9%

11.866

11,1%

Onderhoud, reparatie, regeling, afstelling

2.100

5%

2.790

5,2%

529

4,8%

7

12%

5.426

5,1%

Schoonmaken van ruimten, machines – industrieel of handmatig

2.032

4,9%

3.663

6,8%

732

6,6%

0

0%

6.427

6%

 

: PreventFocus 6/2016