Hires Public

De Europese Commissie spant zich sinds 2008 in voor onderzoek naar de impact van herstructureringen in bedrijven op het welzijn van werknemers. Het zette drie opeenvolgende projecten op, waarvoor Prevent Belgische partner is: Hires (Health in Restructuring), Hires Plus en Hires Public.

Hires Public spitst zich toe op de rol van de sociale dialoog en haar impact op de gezondheid van werknemers tijdens herstructureringen in de openbare sector. Prevent analyseerde twee cases van herstructurering in de openbare sector, meer specifiek in de gezondheidszorg en de federale overheid. Hierbij werd aan de hand van interviews met de betrokkenen (directie, HR, hiërarchische lijn, preventieadviseurs en syndicale vertegenwoordigers) onderzocht in hoeverre met gezondheidskwesties werd rekening gehouden tijdens het herstructureringsproces. Het eindrapport bevat de cases alsook een theoretisch deel met o.a. een overzicht van de competenties waarover sociale partners dienen te beschikken om de impact van herstructureringen op de gezondheid van werknemers te kunnen beperken.

Het project werd gefinancierd door de Europese Commissie gedurende 2010-2011. Andere partners in het project zijn WLRI (London Metropolitan University), ASTREES, ISTC, LAND, IFB/IPG en BAuA.