Asbest zo veilig mogelijk verwijderen

Asbest is kankerverwekkend. Je verwijdert het goedje dus best met de nodige voorzichtigheid. Aan de hand van enkele richtlijnen kan je het gevaar beperken. 

Oude huizen
Asbest werd in het verleden veel gebruikt als slijtvast en isolerend materiaal. Het produceren en het gebruik ervan is pas in 2001 volledig verboden in ons land. Je vindt het dus nog terug in heel wat oude houden zoals in cementgolfplaten, dakleien, afvoerbuizen, schouwpijpen, vloertegels en isolatiemateriaal.

Schadelijke vezels
De grote boosdoener van asbest zijn de vezels. Je kan ze gemakkelijk inademen en door hun specifieke vorm (lang en smal) blijven ze in de longen zitten. Daar brengen ze onherstelbare schade toe waardoor slachtoffers vele jaren later dodelijke kanker ontwikkelen.
Maar sla niet meteen in paniek als je asbest in huis ontdekt. Als het asbest in goede staat verkeert, kunnen de schadelijke vezels niet vrijkomen.

In goede staat
Als het asbestdak of –materiaal in goede staat is, doe je er beter aan om het materiaal te laten liggen. Zijn de asbestleien of golfplaten vuil of vol mos, laat ze dan zo of verwijder ze. Ga ze zeker niet reinigen met de hogedrukreiniger. Dan bestaat de kans dat er een onaanvaardbaar hoge concentratie asbestvezels vrijkomt.

Verwijderen
Volg deze aanbevelingen:
- Vermijd stof door het materiaal te bevochtigen of te fixeren.
- Demonteer asbestelementen één voor één met de hand (losschroeven, losmaken).  Probeer ze niet te breken. Maak daarbij gebruik van handwerktuigen (bv. schroevendraaier, klauwhamer).
- Gooi asbestelementen niet naar beneden, maar breng ze voorzichtig naar de begane grond (bv. via een hoogtewerker).
- Gebruik een stofmasker beschermingsklasse “FFP3” en  zorg dat het goed aansluit.
- Gebruik een wegwerpoverall. Doe hem buiten uit en spoel ook schoenen buiten af.
- Sla buiten de gedemonteerde asbesttoepassingen afzonderlijk van het ander bouwafval op en bevochtig (of dek af).
- Voer zo snel mogelijk af.

Als je het asbest binnenshuis verwijdert moet je achteraf alles schoonmaken en dweilen, doeken nadien weggooien. Verlucht de behandelde ruimte goed.
Verwijder je het asbest buitenshuis, hou ramen en deuren dan gesloten en schakel het ventilatiesysteem uit.

Niet hechtgebonden asbest
Asbest in ongebonden (niet gehecht) toestand, zoals bijvoorbeeld plaasterisolatie rond verwarmingsleidingen, moet je laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar. Ook wanneer gebonden asbest beschadigd is, schakel je best een erkende verwijderaar in. Je vindt deze op de website van de federale overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg werk.belgie.be.

Naar het containerpark
Het gemeentelijk containerpark moet asbestcement (leien, golfplaten,…) aanvaarden. Het mag geen niet-hechtgebonden asbest zijn en het mag niet beschadigd zijn. Er bestaan speciale containers voor asbest. Vermeng de asbestplaten niet met ander bouwafval. Voor asbestafval (ook beschadigd hechtgebonden asbest) moet je een beroep doen op erkende verwijderaars.


Bronnen: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid (www.lne.be), www.livios.be
 

: PreventActio 06/2016