Binnenlucht

De kwaliteit van de binnenlucht is onderhevig aan invloeden van binnen- en buitenuit. Verontreiniging kan ontstaan door de activieiten, de ventilatiesystemen en de gebruikte bouwmaterialen. 

Binnenlucht en gezondheid

Verontreinigingen in de binnenlucht kunnen klachten met zich meebrengen zoals hoofdpijn, misselijkheid, irritaties van de huid en de ogen. Langdurige blootstelling kan ook leiden tot respiratoire, neurologische of cardiovasculaire problemen, en uiteindelijk zelfs de ontwikkeling van bepaalde kankers.

 

Verontreiniging van de binnenlucht voorkomen

Om verontreiniging van de binnenlucht te voorkomen, zijn verscheidene maatregelen mogelijk. Dat begint bij een goede inrichting en keuze van de juiste bouwmaterialen. Ook adequate luchtverversing is van belang.

Lees PreventMemo Binnenlucht met praktische aanbevelingen

 

Tabel – Wetgeving over de kwaliteit van de binnenlucht

Op federaal niveau - Codex welzijn op het werk 
Boek III Arbeidsplaatsen, Titel 1 Basiseisen betreffende arbeidsplaatsen, Hoofdstuk 4 Luchtverversing
Binnenluchtkwaliteit
Boek VI Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia, Titel 1 Chemische agentia
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling 
Boek V Omgevingsfactoren en fysische agentia, Titel 1 Thermische omgevingsfactoren
Thermische omgeving
Voor het Vlaamse gewest
Binnenmilieubesluit, Besluit van de Vlaamse regering, 11 juni 2004 
Verplichting: gezondheidsrisico's van het binnenmilieu voor de bewoners of gebruikers maximaal te beperken
Legionellabesluit, besluit van de Vlaamse regering, 9 februari 2007
Risico op legionellose
Voor het Waalse gewest
Waals decreet van 31 januari 2019 betreffende de kwaliteit van de binnenlucht, 12 maart 2019            
Hinder door lucht in gesloten ruimten voorkomen of beperken. Niet van toepassing op bedrijven (die uitsluitend werknemers tewerkstellen), wel op publiek toegankelijke gebouwen