Binnenlucht

De kwaliteit van de binnenlucht is onderhevig aan invloeden van binnen- en buitenuit. Verontreiniging kan ontstaan door de activieiten, de ventilatiesystemen en de gebruikte bouwmaterialen. 

Binnenlucht en gezondheid

Verontreinigingen in de binnenlucht kunnen klachten met zich meebrengen zoals hoofdpijn, misselijkheid, irritaties van de huid en de ogen. Langdurige blootstelling kan ook leiden tot respiratoire, neurologische of cardiovasculaire problemen, en uiteindelijk zelfs de ontwikkeling van bepaalde kankers.

 

Verontreiniging van de binnenlucht voorkomen

Om verontreiniging van de binnenlucht te voorkomen, zijn verscheidene maatregelen mogelijk. Dat begint bij een goede inrichting en keuze van de juiste bouwmaterialen. Ook adequate luchtverversing is van belang.

Lees PreventMemo Binnenlucht met praktische aanbevelingen

 

 

Tabel – Wetgeving over de kwaliteit van de binnenlucht

Op federaal niveau
KB Chemische agentia, 11 maart 2002 (Codex)
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
KB Arbeidsplaatsen van 10 oktober 2010, afd. 4
(Codex)
Luchtverversing
KB Thermische omgevingsfactoren van 4 juni 2012
(Codex)
Temperatuur
Voor het Vlaamse gewest
Binnenmilieubesluit, Besluit van de Vlaamse regering, 11 juni 2004
Verplichting: gezondheidsrisico's van het binnenmilieu voor de bewoners of gebruikers maximaal te beperken
Legionellabesluit, besluit van de Vlaamse regering, 9 februari 2007
Risico op legionellose