Arbeidsreglement

arbeidsreglement

In het arbeidsreglement is vastlegd hoe het werk in de onderneming georganiseerd is. Het document beschrijft de wederzijdse rechten en plichten van werkgevers en werknemers. Een aantal van de bepalingen in het arbeidsreglement hebben spedcifiek te maken met welzijn op het werk. 

Wat is een arbeidsreglement?

Elk bedrijf of organisatie met werknemers verplicht een arbeidsreglement op te stellen waarin de wederzijdse rechten en plichten van werkgevers en werknemers worden beschreven. Het document omschrijft de algemene arbeidsvoorwaarden (werkrooster, uitbetaling van het loon, duur van de jaarlijkse vakantie) en geeft  informatie over de werking en de organisatie van het werk.
Deze verplichting wordt opgelegd door de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen (BS 5 mei 1965). Het arbeidsreglement komt tot stand na overleg met de werknemers of hun vertegenwoordigers. Het reglement heeft een dwingend karakter. Zowel de werkgever als de werknemer zijn verplicht om de inhoud ervan na te leven.

Lees de gecoördineerde versie van de wet arbeidsreglementen via PreventLex

 

Welzijn op het werk en het arbeidsregelment

Het arbeidsreglement moet ook informatie bevatten over de regelingen bij arbeidsongevallen of ziekte, het gezondheidstoezicht en de eerste hulpverlening. Ook het beleid inzake alcohol- en drugs en de procedures inzake psychosociale risico's op het werk vormen een onderdeel van het arbeidsreglement.

Lees het artikel Welzijn in het arbeidsreglement.