Arbeidsovereenkomst

arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer. De wetgeving over welzijn op het werk is van toepassing op werkgevers en werknemers.

Wat is een arbeidsovereenkomst?

De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een persoon, de werknemer, zich ertoe verbindt tegen loon arbeid te verrichten voor een andere persoon, de werkgever, en dit werk onder zijn gezag uit te voeren.

De basisbepalingen i.v.m. de arbeeidsovereenkomst zijn opgenomen in de wet over de arbeidsovereenkomsten uit 1978 die reeds herhaaldelijk werden gewijzigd. Lees de gecoördineerde teksten (PreventLex).

Toepassingsgebied Wet Welzijn

De wet welzijn (4 augustus 1996, BS 18 september 1996) is van toepassing op werkgevers en werknemers. Dit zijn dus de partijen die met elkaar verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst. Het toepassingsgebied van de wet welzijn is echter ruimer dan dat. Artikel 2 zegt dat de wet ook van toepassing is op "de personen die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon." Een voorbeeld hiervan zijn vrijwillige brandweerlieden. 

lees artikel 2 van de wet welzijn via PreventLex

Verschillende types arbeidsovereenkomsten

Er bestaan verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, naargelang de aard van het werk, de duur of de omvang van de prestaties. Voor huisarbeiders is er bijvoorbeeld een specifiek type overeenkomst. Ook uitzendarbeid, leerjongens of -meisjes  zitten in een specifiek statuut.

 

Andere interessante thema's

Uitzendkrachten
Jongeren