Technische opleidingen

De opleidingen die in het open aanbod worden georganiseerd kunnen uiteraard ook aangepast worden op maat en in functie van de behoeften.

Daarnaast biedt Prevent een reeks kortlopende en praktijkgerichte opleidingen, die kunnen variëren van een halve dag tot enkele dagen. De opleidingen zijn informatief enerzijds met een wettelijke basis en/of een theoretische achtergrond en aangevuld met praktijk d.m.v. oefeningen en casebehandeling.

Alle opleidingen kunnen bij Prevent of inhouse gegeven worden. De opleidingen hebben een standaard programma maar kunnen aangepast worden aan de eigen behoeften. De opleidingen kunnen in het Frans en Nederlands gegeven worden.

Alle opleidingen bieden een attest van deelname. Prevent is erkend als opleidings- en adviesverstrekker voor de kmo-portefeuille.
 

Ergonomie

Preventie van rugklachten

Praktijkgerichte opleiding om veel voorkomende rugklachten te voorkomen – als gevolg van een slechte houding of het manueel hanteren, tillen en verplaatsten van lasten. De opleiding voorziet in een beperkte theoretische uiteenzetting, gevolgd door oefeningen op rugsparende technieken en handelingen. De opleiding kan aangevuld worden met individuele coaching op de werkplek.
 

Kantoorergonomie

Praktijkgerichte opleiding om de oorzaken van frequente klachten van beeldschermwerk in kaart te brengen - omgeving, opstelling burelen en beeldscherm, zithoudingen– en aan te pakken. De inrichting van flexwerkplekken en landschapsburelen komt aan bod, met aandacht voor opstelling van de burelen, verlichting en verluchting.
 

Coaching van werknemers inzake ergonomie

Om rugklachten en andere musculoskeletale aandoeningen te vermijden bij manueel hanteren en tillen van lasten moeten rugsparende technieken toegepast worden. Dit zijn vaak eenvoudige handelingen waarop moet gelet worden, maar die toch snel uit gewoonte worden vergeten. Door een aantal specifieke werknemers op te leiden inzake ergonomie en aanspreken op gedrag zijn zij in staat om snel op de werkvloer in te grijpen bij rugbelastende handelingen en corrigerende houdingen aan te tonen.
 
 

Gedrag en motivatie

Toolboxen


Toolboxen zijn korte informatiemomenten op de werkplek om de medewerkers te informeren rond specifieke veiligheids- en gezondheidsgerelateerde onderwerpen – ergonomie, omgaan met gevaarlijke producten, machines etc. In de opleiding komen de technieken van een toolbox en het belang van een gevuld en gericht informatiemoment in groep aan bod.


Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid

Opleiding hiërarchische lijn

Interactieve opleiding om de leden van de hiërarchische lijn – iedereen die leiding heeft aan andere werknemers – op hun taken en verantwoordelijkheden mbt preventie en welzijn te wijzen, en hun instrumenten en mogelijkheden aan te reiken om die verantwoordelijkheden op te nemen.
 

Opleiding van de leden van het Comité PBW

De leden van het comité hebben een belangrijke rol om het preventiebeleid in de onderneming vorm te geven. De opleiding focust op de werking van het comité, de middelen die de leden ter beschikking hebben en de positieve rol die zij kunnen spelen als hefboom voor het preventiebeleid. Zij leren hoe klachten om te zetten in een constructieve bijdrage.

 

Specifieke risico’s

5S

5S is een methode om een werkplek overzichtelijk te organiseren met het oog op een veilige en efficiënte werkomgeving. 5S staat voor scheiden, sorteren, schoonmaken, systematiseren en standhouden. De opleiding leert de technieken om een geordende en nette werkplaats te creëren waarbij het risico op vallen en struikelen wordt beperkt.
 

Preventie van arbeidsongevallen

De opleiding focust op de meest voorkomende ongevallen op de werkplek – vallen, struikelen, knellingen - en op het herkennen van risico’s – orde en netheid, machinerisico’s, elektrische risico’s, ... De opleiding leert op een interactieve manier de technieken om de risico’s in kaart te brengen en de gepaste preventie- en beschermingsmaatregelen te nemen, volgens de principes van de preventiehiërarchie.
 

Vallen en struikelen

Vallen en struikelen zijn een van meest voorkomende ongevallen in privé en werk. De praktijkgerichte opleiding focust op de meest voorkomende val- en struikelrisico’s in het bedrijf en bij uitbreiding in de privésituatie, en hoe deze te voorkomen. Aandacht gaat uit naar orde en netheid, het herkennen van gevaren en risico’s en het nemen van de gepaste preventie- en beschermingsmaatregelen.
 

BA4/BA5

Om werknemers toelating te verlenen tot elektrische installaties moeten zij beschikken over een attest BA4 (gewaarschuwd) of BA5 (vakbekwaam). De eendaagse opleiding BA4 focust op het herkennen van risico’s van elektrische installaties en het uitvoeren van kleine interventies aan elektrische installaties. De deelnemers BA5 volgen een bijkomende opleidingsdag. Beide opleidingen sluiten af met een test, die bij slagen recht geeft op een getuigschrift.
 

Omgaan met gevaarlijke stoffen op het werk

Praktijkgerichte opleiding die de nadruk legt op het herkennen van de risico’s van de mogelijke gevaarlijke stoffen die in een onderneming aanwezig kunnen zijn. Hoe de risico’s herkennen, Mogelijke preventie- en beschermingsmiddelen worden aangereikt
 

Veiligheid in het woon-werkverkeer

Opleiding die de deelnemers sensibiliseert voor de risico’s van het woon-werkverkeer en het nemen van preventieve maatregelen. Ook de werkgever en de organisatie kan aandacht besteden aan organisatorische en sensibiliserende maatregelen om de risico’s op een ongeval te beperken. 
 

Preventie van stress en burn-out

De praktijkgerichte opleiding focust op de complexe risico’s van stress en burn-out op het werk, de oorzaken en de effecten. Maatregelen om de risico’s te verminderen zijn mogelijk op organisatorisch, collectief en individueel vlak.
 

Gezond leven en werken voor shiftwerkers

Praktijkgerichte informatiesessie en sensibilisering van shiftwerkers voor het belang van gezonde voeding, beweging en een correct en aangepast slaappatroon. De sessie geeft talrijke tips en tricks om vermoeidheid en stress te voorkomen.
 

Intern transport

Praktijkgerichte opleiding om de risico’s van het intern transport in de onderming - vorkheftrucks en andere vormen. De opleiding focust op een goede organisatie en een passend beheer met planning, risicobeoordeling, aangepast gedrag en omgang met het voertuig. Ook de veiligheid van het voertuig zelf, het onderhoud, de zichtbaarheid en de risico’s bij het laden en lossen komen aan bod.

 

Nieuwe wetgeving

Infosessies nieuwe wetgeving

Halfdaagse informatiesessies om de wijzigingen in de wetgeving inzake preventie en bescherming op het werk te overlopen en tools aan te reiken om de wetgeving in de praktijk toe te passen.
 
 

prevent[e]Training

Individuele e-learningmodules om werknemers en hiërarchische lijn op te leiden in diverse thema’s over risico’s op het werk. De deelnemers krijgen een getuigschrift na succesvolle afwerking van een opleidingsmodule. Mogelijkheid om zelf modules samen te stellen: www.preventtv.be.

 

Geïnteresseerd? Neem dan beslist contact met ons op