Preventiecultuur versterken

Een performant preventiebeleid vergt meer dan het ontwikkelen, aansturen en onderhouden van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Preventie gaat in de eerste plaats om mensen. Preventiecultuur focust op de onderliggende sociale en culturele processen en op de gedragscodes en werkwijzen die er uit voortvloeien. Enkel door deze aan te pakken kunnen duurzame verbeteringen op vlak van welzijn op het werk tot stand komen.Prevent begeleidt bedrijven die hun preventiecultuur willen aanpakken en versterken. De aanpak gebeurt volledig op maat met oog voor de eigen context en organisatie in het bedrijf.

Het traject start steeds met een analyse. Tijdens de analyse kan gebruik gemaakt worden van een meetinstrument. Prevent gebruikt hiervoor onder meer NOSACQ. Meer over NOSACQ


Geïnteresseerd in de trajectbegeleiding van Prevent om de preventiecultuur te versterken? Contacteer ons op 016/910 910, prevent [at] prevent [dot] be, contactformulier.

Een voorbeeld uit de praktijk Daf Veiligheidscultuurtraject

Een voorbeeld uit de praktijk Johnson Matthey