Milieucoördinator Niveau A, via overgangsniveau- Januari 2024

De cursus biedt de nodige technische en sociale vaardigheden aan om de bedrijfsinterne en –externe milieuzorg in de praktijk te kunnen uitbouwen. Deze opleiding richt zich tot de houders van een getuigschrift milieucoördinator B die een getuigschrift A willen behalen.  
Programma 

De cursus biedt de nodige technische en sociale vaardigheden aan om de bedrijfsinterne en –externe milieuzorg in de praktijk te kunnen uitbouwen. Als toekomstige milieu-coördinatoren leren de cursisten een proactief milieubeleid promoten, invoeren en evalueren. De opleiding is gebaseerd op een wetenschappelijke basis die aangeboden wordt vanuit de academische wereld en de bedrijfswereld.

In eerste instantie wordt de relatie tussen de industriële activiteit en het leefmilieu nagegaan. Nadien wordt bekeken hoe het milieubeleid concreet vorm krijgt binnen het institutioneel kader en het management van een bedrijf. Via een meer technologische invalshoek wordt tot slot onderzocht hoe de meeste productieprocessen gepaard gaan met verontreiniging en hoe milieutechnologie wordt ingezet om de negatieve effecten te bestrijden. Per thema komen naast het probleem ook de wettelijke normen, de risico's, de preventiemaatregelen en de implicaties voor het beleid aan de orde. 
 
Toelatingsvoorwaarden 
 
Voor de opleiding van niveau B naar A moet men in het bezit zijn van een getuigschrift milieucoördinator niveau B.
Om erkend te worden als extern milieucoördinator niveau A moet met beschikken over een diploma van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad en moet men minstens 1 jaar praktische ervaring hebben in het beheersen en voorkomen van milieuhinder en risico’s in een bedrijf, verworven binnen 5 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag.
 
Praktisch
 • De opleiding wordt jaarlijks aangeboden en loopt tussen januari en december met een wekelijkse lesdag. op donderdag.
 • De opleiding start op donderdag 11 januari 2024 en loopt tot december 2024.
 • In de schoolvakanties is er geen les.
 • Het documenatiemateriaal en praktische info is online beschikbaar.
 
Plaats en dagindeling
 • Elke opleidingsdag vangt aan om 9u en eindigt om 16.30u. 
 • De middagpauze valt tussen 12.30u en 13.00u. Broodjeslunch, water en warme dranken zijn inbegrepen in de prijs.
 • De lessen gaan door in de Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven. Dit is op 10 min wandelafstand van het station. Eer is ook parkeergelegenheid in de omgeving, parking Vaartkom.
 
Eindevaluatie
 • De eindevaluatie is voorzien in februari 2025. 
 • De eindevaluatie bestaat uit een theoretisch open boek examen en het verdedigen van een eindwerk. De resultaten van de groepsopdrachten worden procentueel mee opgenomen in de eindbeoordeling.
 • Het verloop van de eindevaluatie wordt meermaals besproken met de deelnemers.
 • Het getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie. 
 
Reglementaire invullingen
 • Het volledige programma is conform de wettelijke bepalingen. 
 
Prijs
 • Deze opleiding kost 1.900 € (excl. 21% BTW). Digitaal cursusmateriaal, eindevaluatie, koffiepauze en eindevaluatie inbegrepen.
 • Kosteloos annuleren kan enkel tot 1 week voor start van de opleiding.
 • Natuurlijke personen krijgen een reductie van 10% op de prijs.
Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt Prevent-Academy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (eerder educatief verlof).
 
 
Details opleiding
11/01/2024 - 12/12/2024
Cursus code: 
MCO-Do-110124
Cursus domein: 
Milieu
Prijs alles inbegrepen: 
1.900 € (excl. BTW)
Organisatie: 
Prevent
Locatie: 
Leuven