Masterclass aanpak van stress en burnout

Een verstoorde balans tussen werkbelasting en draaglast leidt onvermijdelijk tot stress en uitval wegens stressgerelateerde klachten en burnout. Dit heeft grote gevolgen voor de getroffen werknemer maar ook voor de organisatie zelf en de naaste collega's voor wie de werkdruk hoger wordt. Hoe kunnen we risico's op stress en burnout detecteren in het bedrijf en tijdig aanpakken? En welke aanpak is mogelijk?

Persoonlijke aanpak en casussen

In de masterclass over het thema deelt prof.dr. Elke Van Hoof haar inzichten mbt preventie van stress en burnout op de werkvloer. Zij licht haar aanpak toe met focus op het herkennen van de alarmsignalen, het bespreken van de stressgerelateerde aspecten op de werkvloer en de werkhervatting.
 
Het eerste deel van de masterclass is doorspekt van praktische voorbeelden en goede praktijken. Na de pauze behandelt de docente casusmateriaal van de deelnemers. Alle deelnemers worden vriendelijk verzocht om casusmateriaal voor te bereiden. 
 
Als voorbereiding en ondersteuning van de masterclass verwijst de docente naar beschikbare literatuur: “Burnout in de zorg”, “Eerste hulp bij stress en burnout”, “De chief happiness officer”, alle uitgaven bij Lannoo. 

 

De docente 

Prof.dr. Elke Van Hoof, klinisch psycholoog. Zij werkt in de eerstelijn aan werkhervatting. 
 

Attest

U ontvangt een attest van de gevolgde specifieke bijscholing.

De masterclass biedt een Intervisie moment voor de vertrouwenspersonen en de houders van het getuigschrift Ability Case Management.
 

Praktisch

Datum: dinsdag 22/5/2018

Duur: 9u-12u30

Plaats: Prevent, Bedrijvencomplex Hyphen-One, Kolonel Begaultlaan 1A, 5de verdieping, 3012 Leuven

Prijs: 295 € (excl. BTW)
 

Facturatie

De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265. U ontvangt na inschrijving een factuur. Kosteloos annuleren kan enkel schriftelijk tot één week voor de start van de opleiding.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt Prevent de kmo-portefeuille (Erkenningsnummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor educatief verlof.

U kan zich via onderstaande link inschrijven.

Details opleiding
22/05/2018
Cursus code: 
BS PA 220518
Cursus domein: 
Multidisciplinair
Prijs alles inbegrepen: 
295 € (excl. BTW)
Organisatie: 
Prevent ism Huis voor Veerkracht
Locatie: 
Leuven