Vlaams Erkenningenreglement

Op 1 februari 2011 verscheen in het staatsblad het Besluit van 19 november 2010 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Dit besluit harmoniseert de erkenningen van 19 milieuberoepen (milieudeskundige houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, milieudeskundige bodemcorrosie, milieudeskundige geluid en trillingen, MER-deskundige, VR-deskundige, technicus vloeibare brandstof, technicus gasvormige brandstof, technicus verwarmingsaudit, stookolietechnicus,  milieucoördinator, milieuverificateur, 5 soorten opleidingscentra en 3 soorten laboratoria). Hierdoor wordt de procedure eenvormiger en wordt het eenvoudiger voor buitenlanders om en erkenning te behalen.

VLAREL heft 5 bestaande erkenningsbesluiten in en zet verschillende richtlijnen om waaronder Richtlijn 2006/123/EG betreffende de diensten op de interne markt. Hoewel het besluit pas op 1 februari gepubliceerd werd, treedt het vanaf 1 januari 2011 in werking. 

: PreventActua 05/2011