Vibrant Living (Procter & Gamble)

 

Bij Procter & Gamble draait alles rond Vibrant Living. Het is een globaal concept waarin de persoonlijke leefbalans van de  werknemer voorop staat en zowel fysieke als mentale gezondheid een plaats hebben. De ruime waaier van activiteiten zoals Werkleef balans trainingen, leadership training, employee assistance programma's, enz. zijn erop gericht om mentale gezondheidsproblemen te voorkomen. En met succes. De volgehouden inspanningen van het bedrijf, zowel met het huidige als met vorige programma's, vertalen zich in positieve resultaten. Uit personeelsbevragingen blijkt dat er een duidelijke correlatie is tussen elementen zoals een persoonlijk welbevinden, een goede werk-leef balans, een fitte en gezonde leefstijl en het actief deelnemen aan de gezondheidsprogramma's.