TOOLBOXLAB - Toolboxmeetings op de bouwwerven laten (her)leven

TOOLBOXLAB ontwikkelde een gratis, vierdaags opleidingsprogramma (incl. online platform), dat in een eerste fase werd uitgetest in de Belgische bouwsector. Op basis hiervan werd de opleiding dan verder uitgerold naar Roemenië, Bulgarije en Turkije. 

 

 

Toolboxmeetings zijn goed ingeburgerd in de bouwsector. Het gaat om korte bijeenkomsten van een leidinggevende, bij voorkeur de ploegbaas, met zijn ploeg. Met als doel om even samen stil te staan bij een bepaald welzijnsaspect, een specifieke taak, een (bijna-)ongeval, ...In de praktijk blijken deze toolboxmeetings vaak hun doel voorbij te schieten. Begeleider en deelnemers zien ze vooral als een noodzakelijk kwaad, een verplicht nummertje. De handtekening van de deelnemers wordt de eerste prioriteit... Toch zijn en blijven toolboxmeetings een ideale methode om mensen te laten praten én meedenken over hun eigen veiligheid en gezondheid. Dit kan pas echt gebeuren als het welzijnsbeleid wordt (uit)gedragen door de directie en de volledige hiërarchische lijn, de toolboxbegeleider wordt geruggesteund door zijn chef(s), de toolboxbegeleider beschikt over de nodige kennis en communicatieve vaardigheden, de planning en opvolging van de toolboxmeetings wordt ondersteund door, bijvoorbeeld, de interne preventiedienst.

Om toolboxmeetings te laten (her)leven op de Belgische en Europese bouwwerven, heeft Prevent de handen in elkaar geslagen met NAVB, P&I en een Roemeense, Bulgaarse en Turkse partner. Met financiële steun van het ‘Leonardo da Vinci‘-programma van de Europese Commissie, werd het project TOOLBOXLAB ontwikkeld. 

http://www.toolboxlab.eu