Support@Work

Prevent werkte mee als partner in het project Support@Work dat slachtoffers van een verkeersongeval ondersteunt bij het behouden en zoeken van een job.

Centraal in het project staat de ondersteuning van het slachtoffer door een combinatie van het persoonlijke netwerk van de werknemer en het professionele netwerk.

In het project dat financieel ondersteund werd door het Europees Sociaal Fonds, werden een draaiboek en een checklist ontwikkeld, die een werkgever kunnen helpen bij de re-integratie van zijn werknemer na een verkeersongeval. In beide instrumenten is aandacht voor de positie van een werkgever op de dag van het ongeval, de eerste weken erna en de langere termijn.

Het project werd geleid door de vzw Rondpunt die verkeersslachtoffers ondersteunt en de samenwerking tussen de betrokken sectoren bevordert. Het project werd gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en liep van 2011 tot 2013.

http://www.supportatwork.be/