Resultaten van de Move Europe-campagne

Op 31 maart vond in Pellenberg bij Leuven het slotseminarie van de Move Europe-campagne plaats, een Europese campagne voor gezondheidspromotie op het werk. Verschillende ondernemingen die in het kader van de campagne genomineerd waren voor hun goede praktijken woonden het evenement bij. PreventActua schetst de belangrijkste resultaten en stelt een sleutelelement van de campagne voor: de Company Health Check.

Korte historiek
Move Europe werd in augustus 2007 opgestart. Centraal staan de thema’s alcohol- en tabaksgebruik, beweging en stress. De campagne wil gezondheid op het werk promoten. Eén onderdeel van de campagne is de Company Health Check, een vragenlijst waarmee ondernemingen de gezondheidstoestand binnen hun organisatie kunnen evalueren. Prevent stelde deze vragenlijst op voor het European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP) op basis van een literatuurstudie en reeds bestaande controlelijsten (1).

De Company Health Check: wat?
De Company Health check is een online-vragenlijst die bedrijven en organisaties via de Move-website kunnen invullen (3). De vragenlijst bestaat uit een algemeen gedeelte, dat vragen bevat over de bedrijfspolitiek en –cultuur op het vlak van gezondheid en vervolgens vier hoofdstukken over elk van de vier campagnethema’s (tabak, voeding, beweging en stress). Voor ieder onderwerp behandelt de vragenlijst volgende punten: organisatie en structuren, strategie en implementatie, resultaten en evaluatie. De behaalde scores bieden geïnteresseerden een beeld van hun beleid op het vlak van gezondheid op het werk. De bedoeling is ondernemingen te sensibiliseren en hun het belang duidelijk te maken van een goede gezondheidspolitiek. Nadat de vragenlijst ingevuld is, ontvangen de ondernemingen een score en enkele tips die hen helpen bij het nemen van gezondheidsinitiatieven. Deze feedback wordt hen via mail bezorgd.

Reacties
Het initiatief werd positief onthaald: meer dan 400 Belgische ondernemingen en organisaties hebben de Company Health Check ingevuld. Dat is de tweede hoogste score in Europa na Duitsland. Hoewel de vragenlijst aanvankelijk ontworpen werd als middel om gezondheidspromotie op het werk onder de aandacht te brengen, kunnen uit de reactie van de deelnemers enkele algemene conclusies getrokken worden. Zo valt bijvoorbeeld op dat een aanzienlijk deel van de respondenten verklaart deel uit te maken van de categorie bedrijven met minder dan 20 werknemers. Dat zou er kunnen op wijzen dat in dit type ondernemingen een concrete vraag naar meer informatie over een gezondheidsbeleid bestaat.
De hoogste scores werden behaald door ondernemingen met meer dan 100 werknemers (zie grafiek 2). De grote ondernemingen (meer dan 1000 werknemers) zijn goed voor de helft van de ondernemingen die een score hoger dan 70 behaalden. Deze bedrijven zijn hoofdzakelijk in de dienstensector, het bank- en verzekeringswezen en de industrie actief.

Grafiek 1: Grootte van de deelnemende ondernemingen. (n= aantal werknemers)Grafiek 2: Grootte van ondernemingen met een score hoger dan 70 (n= aantal werknemers)


Thema’s
De thema’s waarop de beste scores behaald werden, zijn preventie van ‘roken’ en ‘stress’ (zie grafiek 3). Dit heeft zonder twijfel te maken met het feit dat er rond deze onderwerpen regels vervat liggen in de Belgische wetgeving.

Grafiek 3: Aantal ondernemingen dat een score hoger dan 70 behaalde (opgesplitst naar thema)

(1) Company Health Check: the making of, PreventFocus 4/2007
 

: PreventActua 08/2009