Inspecties: onbekend maakt onbemind

Hoe staan ondernemingen tegenover inspecties in het bedrijf? Op die vraag zocht Externe dienst HDP-Arista een antwoord. 475 ondernemingen werden bevraagd over hun ervaringen met inspecties. Het onderzoek peilde onder andere naar sociale inspectie, toezicht op het welzijn op het werk, inspectie van de RVA of van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Vertrouwd
Uit de resultaten blijkt dat de bedrijven behoorlijk vertrouwd zijn met de inspecties. 70% heeft reeds een inspecteur over de vloer gehad. In 38 % van de gevallen ging het om een inspectie door het toezicht op het welzijn op het werk, in 31% om inspecties van de sociale wetten en de inspectie van de RVA. Gemiddeld zijn in deze bedrijven al twee soorten inspectiediensten over de vloer geweest. Het arbeidsreglement en de arbeidsovereenkomsten zijn de twee documenten die het vaakst worden onderzocht.
De inspecties van de RVA werden het meest bedreigend ervaren. De sociale inspectie had dan weer het meest constructieve imago bij de ondervraagde bedrijven.

Verwarring
Een van de opmerkelijkste resultaten van het onderzoek is dat veel werkgevers en HR-managers niet goed weten wie de inspectie in hun bedrijf verricht heeft en met welk doel. De ondervraagden verwarden bijvoorbeeld de bedrijfsbezoeken van de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming met de inspecties van het Toezicht op het Welzijn op het Werk.
Een derde van de ondervraagden wist niet meer in welk kader de inspecties plaatsgevonden hadden, 40% gelooft dat het om routinecontroles ging en 12% vermoedt dat klachten aan de basis van de controle lagen. Ook verrassend is dat meer dan de helft (55%) van de ondervraagden beweert dat de controle niet op voorhand werd aangekondigd. Dit is opmerkelijk aangezien de controles van de sociale inspectie zo goed als altijd worden aangekondigd. Slechts een derde (36%) van de bedrijven beweert dat ze op voorhand op de hoogte waren van de inspectie en dus de mogelijkheid hadden om zich voor te bereiden op de komst van de inspecteur.

link naar het persbericht van HDP-Arista

: PreventActua 09/2011