Hoe afval op het werk verminderen en beheren?

Dagelijks produceren wij allen ongeveer een kilo huishoudelijk afval. Daarbij komt nog eens 3.500 kg afval dat ontstaat tijdens de productie van onze consumptiegoederen. Het is dus erg belangrijk om op een duurzame en verantwoorde manier om te springen met afval:
− probeer zo weinig mogelijk afval te creëren;
− tracht om zoveel mogelijk producten te hergebruiken of te recycleren in plaats van steeds nieuwe producten aan te kopen;
− sorteer je afval.

Wat is afval?
Afval is een begrip dat wordt gebruikt voor een voorwerp aan het eind van zijn levenscyclus of een stof die werd geproduceerd en vervolgens nutteloos, gevaarlijk of storend werd, en waar men zich van wil ontdoen. Vandaag wordt de term steeds meer gebruikt om te verwijzen naar eender welk object of stof die toe is aan verwijdering of recyclage.

Verschillende afvalcategorieën
De afvalstoffen kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën:
- Composteerbaar en biologisch afbreekbaar afval
Deze stoffen worden op natuurlijke wijze vernietigd en kunnen worden gevaloriseerd voor andere doeleinden.
- Recycleerbaar afval
Deze categorie omvat diverse soorten afval, zoals bouwmaterialen, metalen, kunststoffen, papier, karton, ... Deze materialen kunnen als dusdanig worden hergebruikt of gerecycleerd. Recyclage gebeurt slechts wanneer het voorwerp of de stof wordt gerecupereerd in het kader van een selectieve inzameling.
- Inert afval
Het gaat hier om afval dat niet oplost, niet verbrandt en ook geen reactie vertoont die schadelijk kan zijn voor het milieu. Deze stoffen zijn niet biologisch afbreekbaar en ze worden niet aangetast bij contact met andere stoffen. Sommige van deze stoffen kunnen worden gerecycleerd, maar dat gebeurt nog maar in beperkte mate. Ze zijn vooral afkomstig van de bouwsector en de openbare werken (bv. beton, bakstenen, dakpannen,...)
- Gevaarlijk afval
Hier gaat het om afvalstoffen die potentieel gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid van de mens (bv. batterijen, accu’s, gebruikte olie, vervallen geneesmiddelen, resten van verven en oplosmiddelen, ...). Deze afvalstoffen moeten worden gedeponeerd in de recyclagecentra, vanwaar ze worden overgebracht naar de aangepaste verwerkingscentra.

Wat zit er in onze vuilbakken?
-Gemiddeld zit in het huisvuil:
*39%organisch keuken-en tuinafval;
*11% papier en karton;
*25% restafval;
*3% glas;
*15% kunstoffen;
*4% textiel;
*3% metaal.

Vergroot jouw ecologische voetafdruk
-Vermijd al te veel afval:
*koop vooral duurzame en recycleerbare producten;
*vermijd producten voor eenmalig gebruik;
*hang de stickjer "Geen reclame aub" op jouw brievenbus;
*herstel zajen en recycleer ze;
*bruikbare zaken die je zelf niet gebruik, geef je weg;

-Verpakkingen beperken
*gebruik herbruikbare zakken voor zijn boodschappen;
*vermijd producten met te veel verpakkingsmateriaal;
*koop producten in grote verpakkingen/hoeveelheden

-Kiezen voor 'beter afval'
*verkies producten met een ecolabel;
*verkies producten uit gerecycleerde materialen;
*beperk het gebruik van batterijen (heoplaadbare batterijen, zonne-energie,...).

Hoe de afvalberg verkleinen op het werk?

- Zamel afval gescheiden in. Gooi het nooit bij het restafval!
o Papier en karton
o Glas
o PMD (petflessen, drankkartons,…)
o Toners
o Groenafval, indien mogelijk
o Chemisch afval (verf, oplosmiddelen, bestrijdingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen, olie, accu’s, batterijen,...)
o Medisch & biologisch afval
o Bouw & sloopafval (metselwerk, beton, asfalt, tegels, baksteen,...)
o Elektrisch en elektronisch materiaal
- ga na welke afvalprocedures er bestaan in je bedrijf (bv. gescheiden afvalinzameling,  waar heen met gevaarlijke stoffen?);
- bezorg verpakkingsafval terug aan de leverancier. Sommige bedrijven hebben afspraken over de terugname van paletten, piepschuim, plastic,…
- maak met de leveranciers afspraken rond de inzameling van toners voor printers en kopieerapparaten. Er zijn ook bedrijven die de lege patronen gratis komen ophalen.

Wat met papier?
Papier vertegenwoordigt driekwart van alle afval dat wordt geproduceerd in een kantooromgeving. Ook al gaat het om recycleerbare afvalstoffen, toch is het verkieslijk het gebruik ervan te beperken. Hoe?
- Ik print niet systematisch al mijn documenten en e-mails.
- Ik hergebruik de keerzijde van oude documenten voor mijn kladjes.
- In plaats van voor elke collega een exemplaar van het bestand af te drukken, laat ik één papieren exemplaar circuleren en stuur ik het aan iedereen door in elektronische vorm.
- Voor het printen en fotokopiëren stel ik mijn apparaat in op recto-verso en kladversie.
Ik kies gerecycleerd papier of papier met een ecolabel.

 

: Operatie Veiligheid 04/2012