Contracteranto

In verschillende sectoren waar gewerkt wordt met contractors blijkt de communicatie niet steeds zonder problemen te verlopen. Vreemde werknemers verstaan vaak de instructies niet omdat ze de taal niet spreken. 

 

Contracteranto is een Europees onderzoeksproject dat voor een aantal sectoren de belangrijkse veiligheidsgerelateerde termen en uitdrukkingen in kaart wil brengen en deze vertalen naar een aantal Europese talen. Het project richt zich op communicatie tussen de lokale werknemers (en de preventiediensten) en hun tijdelijke anderstalige collega's. De risicovolle functies en de veiligheidsgerelateerde begrippen uit de sectoren bouw, gezondheidszorg, staalnijverheid en de chemische sector worden geïnventariseerd en vertaald in het Nederlands, Frans, Engels, Bulgaars, Turks, Spaans en Portugees.

Prevent is partner in een consortium geleid door NAVB Constructiv en APDEU en staat in voor de ontwikkeling en vertaling (NL, EN, FR) van de terminologie in de zorgsector. Het project loopt over twee jaar (2011-2013) en wordt gefinancierd met steun van de Europese Commissie. 

http://contracteranto.com/