Ergoscan: analyse van ergonomische knelpunten en praktische aanbevelingen

De Ergoscan is gebaseerd op observaties en analyses van de werkposten door een ergonoom. Het resultaat zijn gerichte en praktische aanbevelingen om het risico op musculoskeletale aandoeningen te verminderen. 

De Ergoscan-aanpak werd ontwikkeld op vraag van het opleidingscentrum van de voedingsnijverheid, Alimento, maar is toepasbaar in alle sectoren. 

Hoe verloopt de Ergoscan?
Een ergonoom gaat ter plaatsen en voert de observaties uit. De dag zelf volgt feedback naar het bedrijf met de eerste vaststellingen en aanbevelingen. Na het bezoek wordt een gedetailleerd rapport afgeleverd. Op basis van de interviews en de observaties worden oplossingen voorgesteld op maat van het bedrijf.

Troeven van de Ergoscan
- Op maat van het individuele bedrijf.
- Gerichte analyses door observaties van werkposten, interviews met operatoren en leidinggevenden, en nabesprekingen.
- Praktische oplossingen rekening houdend met de haalbaarheid en de concrete situatie.
- Voorstellen van maatregelen op korte of langere termijn

Bent u geïnteresseerd in de Ergoscan? Contacteer ons 

Bedrijven uit de voedingssector kunnen voor deze dienst gebruikmaken van de tussenkomst van Alimento.  Contacteer uw partner Alimento.

 

Lees het syntheserapport met de bevindingen uit 48 bedrijven.