Aanpak

Prevent werkt reeds verschillende jaren met succes samen met bedrijven om de prestaties op het vlak van preventie te verbeteren. Voor onze consultancy en trajecbegeleiding volgen we een stapsgewijze aanpak.

1. Diagnose. Wij helpen u om de preventiestructuur en -cultuur van uw onderneming in kaart te brengen. Dit vormt de basis om prioriteiten te stellen, de juiste beslissingen te nemen en gerichte acties te plannen.

zie ook Instrumenten en vragenlijsten

2. Actie. Wij begeleiden uw onderneming doorheen het volledige traject om de veiligheidscultuur te verstevigen en een sterker preventiebeleid uit te bouwen, zodat ook aan alle wettelijke voorschriften voldaan wordt. 

Realistisch en specifiek
Er is geen pasklaar recept voorhanden. Elke bedrijfssituatie is anders. De acties die wij aanbieden zijn aangepast aan de culturele, sociale, economische, en technische context van uw onderneming.

Geïnteresseerd? Contacteer ons.