Move Europe - Gezond en duurzaam werk voor mensen met een chronische ziekte

De Move Europe campagne "Gezond en duurzaam werk voor mensen met een chronische ziekte" was een initiatief van het Europees Netwerk voor Gezondheidsbevordering op het Werk. De campagne werd zowel in België als Europees georganiseerd door Prevent (2012-2013). Daarnaast verleenden verschillende organisaties hun steun aan de Belgische campagne: IDEWE, VIGeZ, Securex en Mensura. De campagne maakte deel uit van het overkoepelende Europese Move Europe project "Promoting Healthy Work for Employees with Chronic Illness - Public Health and Work (PHWork). De slogan van het project luidde Work adapted for all!

Achtergrond

In een context van economische crisis en demografische veranderingen - zoals een vergrijzende beroepsbevolking en een groeiend tekort aan arbeidskrachten - is het van belang om te investeren in duurzame inzetbaarheid en gezondheid op het werk. Voor werknemers met een chronische ziekte is het echter vaak moeilijk om hun werk te behouden of het werk te hervatten na een lange periode van afwezigheid. De campagne met slogan "Gezond werk voor iedereen. Move Europe" wil daarom de aandacht vestigen op het bevorderen van gezond en duurzaam werk voor mensen met een chronische ziekte. Dit heeft niet alleen voordelen voor de werknemer in kwestie, maar ook voor bedrijven en de samenleving in het algemeen. In het kader van deze campage werd een Europese gids verspreid met informatie en een concreet stappenplan voor werkgevers om gezond, aangepast en duurzaam werk haalbaar te maken voor mensen met een chronische aandoening. 

Downloads

Titel Omschrijving Klik op afbeelding om te downloaden!
Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: gids voor goede praktijken

- achtergrondinfo & tips
- stappenplan terugkeer naar werk
- hulpmiddel voor werkgevers 

Checklist voor managers & bedrijfsleiders ivm aanvaardbaar gedrag ten overstaan van een zieke werknemer
"Gezond werk voor iedereen.
Move Europe"
folder campagne


Goede praktijken

Slotconferentie Work. Adapted for all. Move Europe

De slotconferentie van de Europese Move Europe campagne getiteld "Workplace Health Practices for Employees with Chronic Illness" vond plaats in Brussel op 22-23 oktober 2013. Het doel van deze conferentie was het bewustzijn omtrent de impact van chronische ziekten op het werk te vergroten. Alsook het uitwisselen en verspreiden van kennis binnen Europa omtrent de mogelijkheden van werknemers met een chronische ziekte om hun werk te behouden of om hun terugkeer naar werk te vergemakkelijken.

De conferentie bracht stakeholders uit de publieke sector, organisaties voor gezondheidsbevordering op het werk en vertegenwoordigers van het Europese beleid rond gezondheid en welzijn op het werk samen. Op de conferentie werden onder meer goede praktijken en aanbevelingen aan het grote publiek voorgesteld.

Lees het conference report