Vacature: Empreva zoekt adjunct medisch directeur

Voor haar Franstalige afdeling van het medische departement is Empreva op zoek naar een adjunct medisch directeur.

Jobinhoud
 • Je verdeelt het werk, organiseert de planning en je rapporteert aan het diensthoofd en het beheerscomité de opvolging van de planning en de resultaten van het gezondheidstoezicht.
 • Je bewaakt de kwaliteit van het gezondheidstoezicht door het uitwerken van procedures en werkinstructies en door erop toe te zien dat de regels gekend zijn en in de praktijk worden gebracht.
 • Je ziet erop toe dat er een evenwichtige werkverdeling is en dat de continuïteit verzekerd wordt.
 • Je ondersteunt je medewerkers door te luisteren naar hun problemen en behoeften en je reikt oplossingen aan in samenwerking met de ondersteunende diensten van Empreva en de FOD BOSA.
 • Je hebt voldoende medische expertise om de medewerkers te begeleiden en te helpen bij het nemen van beslissingen in complexe dossiers en je behandelt de klachten van het medisch personeel.
 • Je onderhoudt goede contacten met de aangesloten leden en neemt deel aan de overlegvergaderingen omdat een goede samenwerking met de verschillende actoren belangrijk is voor een goed welzijnsbeleid binnen de overheidsorganisaties.
 • Je kunt de werkgever of preventiedienst advies verlenen bij dringende problemen die een impact hebben op het welzijn en de gezondheid van de werknemers en coördineert de verdere aanpak en opvolging met oog voor de verschillende disciplines.
 • Je werkt nauw samen met de andere stafleden van Empreva om een coherent preventiebeleid te kunnen garanderen.
 • Je bent innovatief en volgt de wetenschappelijke kennis op het vlak van welzijn en gezondheidstoezicht door actief deel te nemen aan congressen en opleidingen, en past de kennis toe in het uitwerken van procedures en aanbevelingen en opleidingen (intern en extern).
Competenties

Gedragsgerichte competenties
 • Je kan op een abstracte en globale manier denken en concepten vertalen in werkbare oplossingen.
 • Je stelt proactief objectieven op, je tekent nauwgezet actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je identificeert de juiste externe partners voor de organisatie via formele en informele netwerken en bouwt strategische samenwerkingsverbanden uit.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft gericht feedback aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je kan je goed mondeling uitdrukken.
Technische competenties
 • Je hebt een goede medische kennis en kennis van de Codex welzijn op het werk.
 • Je hebt een goede kennis van deontologie en GDPR.
 • Je hebt een goede kennis van tuberculoseopsporing.
 • Je hebt een basiskennis van projectmanagement.
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt meer door in de eindscore (x2).
 
Niet vereist, wel een troef
 • Je hebt kennis van management. 
 • Je kan vlot presentaties geven.
 • Je bent goed in het uitschrijven van kwaliteitsprocedures.
 • Je hebt een goede kennis van de andere landstaal.
Solliciteren kan tot en met 13/07/2020.
 

Klik hier voor de volledige vacature.