Asbest

Asbest: gevaarlijk afval

U hebt zelf asbest verwijderd of asbest laten verwijderen door een erkende onderneming. Wat moet men doen met asbestafval dat als gevaarlijk beschouwd wordt? We bekijken de reglementering terzake.

Asbestinventaris

In vele gebouwen is het gevaar van asbest aanwezig. Preventie van de risico’s verbonden aan asbest begint met het opstellen van een ‘asbestinventaris’. Dit is een wettelijke verplichting. Om het risico correct te beheersen moet het immers eerst gekend zijn. De asbestinventaris geeft overzicht van de asbesthoudende materialen en de beoordeling van de toestand waarin deze materialen zich bevinden. 

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijke minerale vezel. Het werd vroeger vaak gebruikt omwille van zijn fysische en chemische eigenschappen en de lage kost. Door het hoge aantal toepassingen en gezien de resistentie van het materiaal blijft het risico op blootstelling aan de gevaarlijke vezels in de arbeidswereld reëel.