Asbest

Stijging in aantal erkenningen voor respiratoire aandoeningen als beroepsziekten

In de periode 2010-2014 deed zich een opmerkelijke stijging voor in het aantal erkenningen van respiratoire aandoeningen als beroepsziekten in de bouwsector. De gegevens van het Fonds voor de Beroepsziekten wijzen vooral op een forse stijging van het aantal asbestgerelateerde aandoeningen en de blootstelling aan allergeniserende stoffen in de bouwsector. 

Hoe zit het met de aanpak van asbestbranden?

Telkens wanneer een brand uitbreekt waarbij asbest vrijkomt, veroorzaakt dit heel wat onrust. Recent waren er onder andere grote asbestbranden in Binche, Beveren en Vilvoorde. In januari werd een parlementaire vraag gesteld over dit probleem. Het antwoord erop is nog steeds actueel. 

Moet de grenswaarde voor blootstelling aan asbest worden verlaagd?

Volgens sommige studies zullen tussen 2020 en 2050 tienduizenden Europeanen overlijden als gevolg van blootstelling aan asbest. Daarom rijst de vraag of de grenswaarde voor blootstelling aan asbest moet worden verlaagd. Asbestexpert Alain Soetens geeft toelichting. 

Asbest verwijderen volgens de regels

Erkende bedrijven die asbest verwijderen, moeten met de grootste omzichtigheid tewerk gaan. Niet alleen om de eigen werknemers te beschermen, maar ook om de omgeving niet te besmetten. PreventFocus ging langs bij Aclagro, een erkend asbestverwijderaar uit Wondelgem, en sprak er met preventieadviseur Olivia Van Haverbeke, werfleider Steven Meersman en meestergast Christophe Gevaert.

Asbest: een gebrek aan expertise in België

Asbest komt regelmatig ter sprake in de media en de berichtgeving is zelden objectief of wetenschappelijk onderbouwd. PreventFocus wil weten hoe het Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) van de FOD Werkgelegenheid (arbeidsinspectie) de asbestproblematiek in bedrijven benadert. Alain Soetens, directeur van het TWW Namen, Waals-Brabant en Luxemburg, legt ons uit waar de kern van het probleem zit.

Frankrijk: eierstokkanker erkend als asbestgerelateerde beroepsziekte

Een regionaal Frans comité voor de erkenning van beroepsziekten heeft erkend dat er een direct verband bestaat tussen eierstokkanker en de blootstelling aan asbest op het werk. De Franse vereniging die de belangen van astbestslachtoffers verdedigt, vraagt nu dat eierstokkanker algemeen wordt erkend als beroepsziekte.

 

NIOSH-studie: brandweerlui hebben meer kans om kanker te ontwikkelen

Een studie van het National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) bij 30.000 brandweermannen in drie grote steden wijst uit dat ze meer kans hebben om kanker te krijgen dan de Amerikaanse bevolking in het algemeen. Ze lijden ook vaker aan bepaalde types kanker.

Frankrijk: Asbestvezels in talk?

In Frankrijk werd al herhaaldelijk melding gemaakt van coatings op basis van talk die mogelijk ook asbestvezels bevatten. Vandaar dat de Franse overheid aan het Anses (Nationaal Agentschap voor voedselveiligheid, milieu en arbeid) heeft gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de samenstelling van deze talk en naar de gezondheidsrisico’s verbonden aan het gebruik ervan. Het Agentschap, dat de resultaten van dit onderzoek onlangs publiceerde, benadrukt dat de werknemers beschermd moeten worden. 

Italië: Brandweer blootgesteld aan asbest

 

De voorbije jaren zijn in Italië 58 brandweermannen overleden aan mesothelioom en longkankers die ontstonden als gevolg van het inademen van asbestvezels tijdens bluswerken. Dat concludeert de Procureur-Generaal van Turijn, die op vraag van de onafhankelijke brandweervakbond het Nationaal Register van Mesothelioom (ReNaM) heeft bestudeerd.

Uit de cijfers blijkt dat asbest een belangrijk probleem blijft, hoewel het al meer dan 20 jaar verboden is in Italië. Het asbest betekend niet alleen een gevaar voor de brandweer, maar ook voor andere werknemers en de rest van de bevolking.

De verantwoordelijke van het ReNaM, Alessandro Marinaccio, vraagt dat er ook meer onderzoek gedaan wordt naar de invloed van asbestblootstelling bij andere beroepsmatige kankers. 

Asbestcementen daken: verbod op installatie van zonnepanelen

Dankzij verschillende gunstmaatregelen zijn zonnepanelen de laatste jaren erg populair geworden. Bij de FOD Werk liepen de voorbije maanden heel wat vragen binnen over dit onderwerp. Daarom besloot de FOD alle betrokkenen eraan te herinneren dat het verboden is om zonnepanelen te installeren op asbestcementen daken. Wanneer gewerkt wordt op de asbestcementen daken, kan het asbestcement immers beschadigd raken en bestaat de kans dat de installateurs (of in een latere fase herstellers) in contact komen met de asbestvezels.