Virus

Covid-19: HGR herbekijkt advies over ventilatie van lokalen

Met de opkomst van meer besmettelijke coronavarianten is het des te belangrijk om binnenruimtes zo goed mogelijk te ventileren. Daarom heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) zijn vorig advies grondig herbekeken in het licht van de opgedane ervaringen en de recentste gegevens. In slecht geventileerde ruimtes is het dragen van een masker essentieel, zelfs wanneer de veiligheidsafstand wordt gerespecteerd.

Vaccinatiestrategie: prioriteiten en eventuele rol van de arbeidsarts

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk ondersteunen de prioriteiten die de bevoegde autoriteiten hebben gesteld in het kader van de vaccinatiestrategie (prioriteit aan de vaccinatie van personen die werken in de gezondheidszorg, personen die ouder zijn dan 65 jaar, en patiënten tussen 45 en 65 jaar met welbepaalde comorbiditeiten en met een risico op het ontwikkelen van een ernstige Covid-19-pathologie).

Rapport: Covid-19 en arbeidsomstandigheden in slachthuizen en vleesverwerkende industrie

De European Federation of Food Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT) stelde een rapport op dat onder andere wijst op de slechte arbeidsomstandigheden in de slachthuizen en vleesverwerkende nijverheid. De aangekaarte factoren zouden een uitbraak van het coronavirus kunnen bevorderen.

Mondmaskers: einde van vereenvoudigd testprotocol

De markt voor mondmaskers begint zich te normaliseren. Daarom wordt de procedure Alternative Test Protocol (ATP) vanaf 1 februari 2021 niet meer toegepast.

Nieuw in ADR 2021: UN-nummer 3549 voor vast medisch afval van categorie A

Het afval dat de verzorging van patiënten die besmet zijn met categorie A-virussen met zich meebrengt, moet verpakt worden volgens zeer strenge voorwaarden om te vermijden dat mensen besmet geraken tijdens het transport of de verwerking ervan. Dit geldt ook voor categorie A-afval dat alleen besmettelijk is voor dieren.

Uitbreiding pilootproject burn-out

In het kader van de coronacrisis heeft Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, besloten om het pilootproject rond burn-out, uit te breiden. Deze beslissing leidde tot de aanpassing van het KB van 7 februari 2018, dat de voorwaarden voor het project vastlegde.

Covid-19: een KB over de bijkomende taken voor arbeidsartsen

De arbeidsartsen van de interne en de externe preventiediensten spelen een belangrijke rol om de verspreiding van het coronavirus in ondernemingen te beperken (contactopsporing op de werkvloer, doorverwijzen van werknemers naar testcentra, uitschrijven van quarantaineattesten, …). Deze bijkomende taken worden beschreven in een KB dat verscheen op 21 januari 2021.

Covid-19-verplichtingen uitgebreid

De wijzigingen van 12 januari aan het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, veralgemenen verschillende verplichtingen die reeds van toepassing zijn op specifieke groepen/sectoren. Deze maatregelen treden onmiddellijk in werking en zijn in principe van toepassing tot 1 maart 2021.

Anti-Covid-19-systemen: waarschuwing van het INRS

In het kader van de coronapandemie promoten sommige fabrikanten nieuwe ‘anti-Covid-19-producten’ of ‘-technieken’ (antimicrobiële bekleding, luchtzuiveringssystemen, uv-ontsmetting of ontsmetting met ozon, …). Het Franse Institut national de recherche et de sécurité (INRS) wijst erop dat sommige van deze systemen het risico op overdracht van het virus niet verminderen en zelfs andere risico’s met zich mee kunnen brengen.

Nieuwe versie generieke coronagids voor bedrijven: belangrijkste wijzigingen

Op 30 oktober 2020 verscheen een geactualiseerde versie van de ‘Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan’ (versie 3.0). Dit zijn de belangrijkste aanpassingen.