Chemische en biologische agentia

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijke minerale vezel. Het werd vroeger vaak gebruikt omwille van zijn fysische en chemische eigenschappen en de lage kost. Door het hoge aantal toepassingen en gezien de resistentie van het materiaal blijft het risico op blootstelling aan de gevaarlijke vezels in de arbeidswereld reëel.

Gevaarlijke stoffen en voortijdige sterfte

Het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet een verkennend onderzoek uitvoeren. Daaruit blijkt dat jaarlijks naar schatting 1850 mensen voortijdig sterven door het werken met gevaarlijke stoffen. PreventActua gaat dieper in op de resultaten van het onderzoek.

Blootstelling aan lasrook

Lassen is een veel voorkomende activiteit in verschillende sectoren. Bij het lassen van roestvrij staal zijn er specifieke risico’s in het spel. Het laboratorium voor industriële toxicologie van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk heeft een aantal metingen uitgevoerd naar de blootstelling aan de lasrook bij het lassen van roestvrij staal 

De strijd tegen resistente microben

Microben die resistent zijn tegen antibiotica bedreigen onze gezondheid steeds meer. Ook op het werk. Hoe zijn deze microben ontstaan? Welke werknemers lopen het grootste risico? Wat zijn de risico’s? Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid? En kan een werkgever hier iets tegen doen? Een stand van zaken.

Gebruik metamnatrium: opgepast voor gevaarlijke chemische reacties

Eind september behandelde een tuinder in Duffel zijn serregrond met het product metamnatrium. Er ontstonden dampen die een enorme stank afgaven en, aangezien het windstil was, bleef de wolk hangen en had de hele buurt er last van. Wat is metamnatrium precies en kan het gevaarlijk zijn?

Frankrijk: acht carcinogene producten

Zoals overal is de blootstelling van bepaalde werknemers aan carcinogene producten nog steeds problematisch. Dat onderstreept het Franse ministerie van Tewerkstelling bij de presentatie van de resultaten van de enquête ‘Sumer 2003’ (‘Surveillance Médicale des Expositions et des Risques’) wat betreft de blootstelling van werknemers aan carcinogene producten. Van de 28 onderzochte producten zijn er acht die een belangrijk deel van de werknemers treffen. Welke zijn dat?

Lek in zwaveldioxidetank?

In september 2005 werd in een suikerfabriek in Tienen twee keer in vier dagen tijd een lek in een opslagtank met zwaveldioxide ontdekt. In totaal werden drie werknemers en twee buurtbewoners bevangen door het giftige gas, maar gelukkig vielen er geen slachtoffers. Onderzoek wees uit dat het bedrijf ook geen loopje nam met de veiligheid. Wat is zwaveldioxide en wat kan er misgelopen zijn?

CO-vergiftigingen op het werk: een onderschat risico

Het INRS heeft zich over de koolstofmonoxidevergiftigingen op het werk in de Parijse regio in de periode 2001-2003 gebogen. CO-vergiftigingen op het werk zijn niet talrijk, maar vaak ernstig. Ze wegen niet door in de statistieken. Toch is hun aantal vervierdubbeld in 3 jaar tijd. PreventActua nam de studie voor u door.

Douaniers en containers

De Nationale Unie voor Openbare Diensten (NUOD) wees onlangs op het risico dat douaniers lopen als ze in contact komen met gevaarlijke stoffen bij het openen van containers. Nederlands en Duits onderzoek brachten dat risico aan het licht. PreventActua snorde de resultaten van het onderzoek op.

Het belang van de aangifte van accidenteel bloedcontact

Er zijn nog steeds veel verpleegkundigen die prikongevallen niet aangeven. De gevolgen kunnen niettemin ernstig zijn. PreventActua gaat dieper in op deze puntige kwestie…