Ergonomie

Preventiewoordenboek: Wat zijn MSA?

MSA staat voor Musculoskeletale aandoeningen. Het is een mondvol, maar wat voor aandoeningen zijn het juist?

Affiche - Een rug voor het leven, til verstandig

Tillen en verplaatsen van lasten is een belangrijke oorzaak van rugproblemen.

Werknemers informeren over gezondheidseffecten led verlichting

De Nederlandse Gezondheidsraad raadt beleidsmakers en werkgevers aan om mensen beter te informeren over de mogelijke gevolgen van led verlichting. Dat staat te lezen in het Briefadvies Gezondheidsrisico’s van leds.

Ergonomie als bouwsteen van lean

Bij Caterpillar in Gosselies werd ergonomie geïntegreerd in de moderniseren van de assemblagelijnen en in de omschakeling van de werkorganisatie die in 2012 in gang is gezet. Prevent sprak met Laurent Vigneron, ergonoom in het bedrijf, over de toegevoegde waarde, maar ook over de grenzen van lean.

Aandachtspunten in een lean-organisatie

De brochure “Lean manufacturing: quelle place pour la santé et la sécurité au travail?” van het INRS (Frans nationaal instituut voor onderzoek en veiligheid) licht de verschillende lean-principes toe en vermeldt telkens de aandachtspunten in het kader van het welzijn op het werk.

Lean: welke uitdagingen voor de gezondheid op het werk?

Lean manufacturing is een werkorganisatiesysteem waarvan de principes een groot succes kennen, ook buiten de industriële sector. Iedereen is het erover eens dat lean tot betere economische prestaties leidt. Maar als we de impact ervan op de gezondheid van de werknemers meten, dan zijn de resultaten zeer uiteenlopend.

3D-technologie: opgelet voor de ogen!

In de afgelopen tien jaar maakten de nieuwe audiovisuele technologieën op het vlak van de 3D-stereoscopie een snelle ontwikkeling door. Het Franse agentschap voor voedselveiligheid, milieu en arbeid Anses (afkorting van Agence française de sécurité sanitaire, de l’environnement et du travail) evalueerde de potentiële gezondheidsrisico's bij het gebruik hiervan. 

Activity Based Working (ABW), de open space van de nieuwe generatie

Volgens het ABW-concept (Activity Based Working) worden werkplekken niet meer toegewezen aan personen, maar aan activiteiten. Hoe kunnen we deze open space van de nieuwe generatie in de praktijk brengen? Wat zijn de kritische factoren? Wij spraken met Myriam Pauwels, hoofd van de interne preventiedienst van ING Belgium, en Georges Volders, hoofd van de interne preventiedienst van AG Insurance, die dit concept op grote schaal toepasten in hun organisatie[1].

Open space kantoren: een hele mondvol

Verduidelijking bij de terminologie die gehanteerd wordt over open space kantoren (landschapskantoren) en activity based working.

PreventMemo - Manueel hanteren van lasten

Een werkgever moet de risico’s van manueel hanteren van lasten uitschakelen of tot een minimum herleiden. Het volgende stappenplan helpt je een eind op weg.