Psychosociale aspecten

Tools voor het analyseren van ongewenst gedrag op het werk

Het departement psychologie van de KU Leuven ontwikkelde twee risicoanalyse tools voor ongewenst gedrag op het werk: RATOG en RATOG-KMO. Het gebruik van de tools legt bepaalde factoren in uw organisatie bloot die de kans op pesten vergroten. Een woordje uitleg.

Agressie zwaarder bestraft

Stakingen van het personeel van het openbaar vervoer na alweer een geval van agressie tegen een collega zijn de laatste tijd schering en inslag. Ze zijn overigens niet de enigen: ook het personeel in het onderwijs, de zorgsector en de hulpdiensten is regelmatig het slachtoffer van geweld. Het van kracht worden, op 22 februari 2007, van de wet van 20 december 2006 tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweld tegen bepaalde categorieën van personen valt dus op het juiste moment.

Op weg naar een rookvrij Europa ?

Op 30 januari 2007 publiceerde de Europese Commissie een groenboek getiteld “Op weg naar een rookvrij Europa: beleidsopties op EU-niveau”. Ze wil met het document een aanzet geven in de strijd tegen ‘omgevingstabaksrook’. Het document geeft een stand van zaken rond passief roken in Europa en stelt een aantal beleidsopties voor.

Roken in bedrijfswagens

Naar schatting 5% van de ongevallen op de weg zijn te wijten aan het gebruik van tabak achter het stuur. Naast een verminderde aandacht heeft tabak ook fysieke gevolgen die zijn gebruik achter het stuur problematisch maken. Wat zijn daarvan de gevolgen? Welke houding neemt u best aan ten opzichte van rokende bestuurders?

Het toezicht op psychosociale belasting

Een van de vele taken van de arbeidsinspectie is om na te gaan in hoeverre een bedrijf preventiemaatregelen getroffen heeft tegen het risico op psychosociale belasting (stress, pesten, geweld, ongewenst seksueel gedrag, mobbing,…). Hoe verloopt zo’n interventie van de arbeidsinspectie, wat kan de aanleiding ervan zijn en wat zijn de mogelijke gevolgen?

Een kater op het werk

Onlangs publiceerde de Europese Commissie een rapport over de impact van alcohol op de gezondheid, de economie en het sociale leven in de EU. Alcohol is inderdaad niet weg te denken uit het leven van de Europeaan. De alcoholconsumptie in de EU is dan ook het hoogst ter wereld. Dit rapport maakt echter duidelijk dat alcohol een negatieve impact kan hebben op verschillende vlakken. In dit artikel belichten we vooral de link tussen alcohol en werk.

De Belgische wet en roken

Sinds 1 januari 2006 is roken op de werkplaats verboden, tenzij dat in een gesloten rokersruimte met ventilatiesysteem gebeurt. Dat is genoegzaam bekend. Maar hoe zit het met de bescherming van de niet-roker in cafés, restaurants, discotheken,…? En mag je op openbare plaatsen nu eigenlijk nog een sigaretje opsteken? PreventActua geeft u een overzicht van de Belgische wetgeving over roken.

Alcohol op het werk: een duidelijk beleid, graag

Een onderzoek bij de administratie van het Waalse gewest (maart 2006) bracht interessante resultaten naar boven over de houding van de werknemers tegenover het gebruik van alcohol op het werk. Het thema laat kennelijk niemand onverschillig en de werknemers zelf zijn vragende partij als het gaat om een duidelijk beleid ter zake. Om hier optimaal te kunnen op inspelen, besloot het ministerie zijn toekomstige beleid te baseren op een degelijke analyse van de situatie. Diverse actoren gingen daarom samen rond de tafel zitten.

FiST, of hulp voor brandweerlui in eigen rangen

Brandweerlui worden gemakkelijk gecatalogeerd als ‘stoere mannen’ die zware klussen aankunnen. Fysiek kunnen ze inderdaad het een en ander aan, maar emotioneel is het niet steeds vanzelfsprekend. Drenkelingen uit kanalen ophalen, slachtoffers niet uit een brand kunnen redden, de dood in de ogen kijken, een collega verliezen,… het kan hen allemaal overkomen. En de sporen zijn niet altijd gemakkelijk uit te wissen. PreventFocus sprak met het FiST-team in Zaventem.

Over sigaretten en schilders

Sinds begin 2006 mogen werknemers niet meer roken op de werkplaats. Niet alleen voor hun eigen gezondheid en veiligheid, maar ook voor die van anderen. Maar hoe zit het met schilders? De privéwoning waar zij aan de slag zijn, is geen werkplaats. Mogen zij daar dan wel een sigaretje opsteken?