Psychosociale aspecten

Alcoholslot

Minister van Mobiliteit, François Bellot, heeft een wetsontwerp klaar dat een alcoholslot verplicht voor chauffeurs die na een eerdere veroordeling opnieuw betrapt worden op dronken rijden of die een ongeval veroorzaakt hebben onder invloed van alcohol. Maar wat is een alcoholslot? En wanneer moet het geïnstalleerd worden? PreventActio geeft antwoord op deze vragen. 

Stress als oorzaak van hart- en vaatziekten

Vanuit biologisch oogpunt bekeken, is stress een reactie op een bedreigende situatie. Te veel stress zorgt ervoor dat het lichaam kwetsbaarder wordt voor ziektes. Zo kan het ook leiden tot cardiovasculaire aandoeningen. In januari 2017 publiceerden onderzoekers aan de Harvard Medical School een studie die aantoont dat stress in het hersendeel amygdala een belangrijke indicator kan zijn om cardiovasculaire aandoeningen op te sporen.  

‘Recht op onbereikbaarheid’ opgenomen in de Franse arbeidswetgeving

Met de invoering van het recht op onbereikbaarheid wil de Franse arbeidswetgeving meer rekening houden met de impact van digitale technologieën op de gezondheid op het werk. Deze maatregel trad op 1 januari 2017 in werking.  

Overmatig alcoholgebruik bij één werknemer op zeven

14% van de Belgische werknemers geeft aan gemiddeld meer dan twee of drie consumpties per dag te verbruiken. Overmatig alcoholgebruik en stress gaan hand in hand, zo blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij meer dan 1.600 Belgische werknemers.

Professionele bestuurders: vragen over maximaal toegelaten alcoholconcentratie

Sinds 1 januari 2015 is de alcohollimiet verlaagd tot 0,2 promille voor professionele bestuurders. Sommige bestuurders lappen deze limiet aan hun laars. Zo is er in de pers het verhaal verschenen van een schoolbuschauffeur met 0,62 mg alcohol per liter uitgeademde lucht. Hij overschreed met andere woorden 7 keer de limiet (0,9 mg/l) voor professionele chauffeurs.

Belgen kampioen in burn-outs

De recente Olympische Spelen in Rio bevestigden wat wij al lang wisten. Ondanks enkele zeer verdienstelijke sporters, blijft het Belgische arsenaal aan kampioenen vrij beperkt. In een zoektocht naar nieuwe disciplines waarin we wel uitblinken, valt onze blik op het stijgende aantal burn-outs. 

Feestjes op het werk: liever geen zure oprispingen

In veel bedrijven gaat het begin van een nieuwe jaar samen met allerlei feestjes. Het wettelijk kader dat eigen is aan het bedrijfsleven mag daarbij niet uit het oog te verloren worden. Het is daarom belangrijk te focussen op de plichten van de werkgever… en de werknemers!

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol in de organisatie om werknemers te beschermen tegen psychosociale risico's op het werk. De vertrouwenspersoon luistert naar de werknemers, geeft advies, en voert een interventie uit of organiseert een verzoening.