Gezondheid

Prostaatkanker door pesticiden: beroepsziekte in Frankrijk

Op 22 december 2021 werd prostaatkanker die verband houdt met de blootstelling aan pesticiden, bij decreet opgenomen in de Franse lijst van beroepsziekten. Dankzij die erkenning kan men een vermoeden van beroepsmatige oorsprong van de ziekte aantonen en kunnen werknemers uit de landbouwsector die aan deze pesticiden zijn blootgesteld, gemakkelijker een schadeloosstelling krijgen.

Europese justitie: bisfenol A = hormoonontregelaar

Op 21 december 2021 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in hoger beroep de identificatie van bisfenol A (BPA) als zeer zorgwekkende stof (substance of very high concern – SVHC) bevestigd omwille van zijn hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid.

De commercialisering van maskers zonder grafeen stimuleren

Nadat in april 2021 bepaalde FFP2-maskers die grafeen bevatten, uit de Canadese markt werden genomen, hebben de Franse autoriteiten de distributie ervan opgeschort en het Franse nationale agentschap voor voedselveiligheid, milieu en arbeid (Anses) gevraagd de gezondheidsrisico’s te beoordelen die gepaard gaan met het dragen van die maskers. In zijn beoordeling beveelt het agentschap aan om in plaats daarvan de commercialisering van grafeenvrije maskers te stimuleren.

Nieuwe generieke gids: barometer voor huidige en toekomstige epidemieën

Ten laatste eind januari 2022 zal de nieuwe generieke gids verschijnen. De gids zal fungeren als een barometer om te helpen om de verspreiding van een virus op de werkvloer snel tegen te gaan, zowel bij de huidige als bij toekomstige epidemieën. 

Uitbreiding richtlijn kankerverwekkende agentia

De EU is van plan om het toepassingsgebied van richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk uit te breiden naar reprotoxische stoffen. Daarover is een akkoord bereikt tussen de Europese Raad en het parlement. Deze voorgestelde wijziging past in het beleid van de unie om werknemers beter te beschermen tegen kankerverwekkende, mutagene en (nu ook) reprotoxische agentia. In België zijn reprotoxische agentia al in 2017 toegevoegd aan het toepassingsgebied van de codextitel over kankerverwekkende en mutagene agentia.
 
Lees ook onze artikels:
 
 
Bron: Press release ‘EU to improve protection of workers from dangerous chemical substances’, consilium.europa.eu
 

 

Nederland: inspecties op blootstelling aan dieselmotoremissie in betonindustrie

De Nederlandse Inspectie SZW houdt inspecties gericht op blootstelling aan dieselmotoremissie. Werknemers die hieraan blootgesteld worden, lopen een verhoogd risico op kanker. De inspectie richt zich nu vooral op de betonindustrie.

Ondernemingen hebben steeds vaker oog voor gezondheid medewerkers

Vlaamse en Brusselse ondernemingen hebben steeds vaker oog voor de gezondheid van hun medewerkers, maar er is nog groeimarge, vooral op het vlak van mentaal welbevinden. Dat concludeert de ‘indicatorenbevraging’ van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, een vierjaarlijkse enquête die peilt naar het preventief gezondheidsbeleid in ondernemingen. De bevraging dateert van 2019, dus van vóór de coronapandemie. 

Proefproject voor vaccinatie in bedrijven

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) ging op vraag van het Coronacommissariaat op zoek naar grote ondernemingen die bereid waren om deel te nemen aan een pilootproject rond vaccinatie in bedrijven. Negen grote bedrijven werden geselecteerd en kunnen hun werknemers een boosterprik of eerste vaccin toedienen.

Twee miljoen werkgerelateerde sterfgevallen

Volgens schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) waren werkgerelateerde ziekten en letsels in 2016 verantwoordelijk voor de dood van 1,9 miljoen mensen.

BE CYCLIST, actieplan om verplaatsingen met de fiets te stimuleren

De federale regering stelde voor de periode 2021-2024 een actieplan op dat de fiets promoot als milieuvriendelijk, efficiënt, zuinig en snel verplaatsingsmiddel. Het plan kreeg de naam ‘BE CYCLIST’ en omvat 52 maatregelen, waarvan enkele specifiek betrekking hebben op werknemers