Formaldehyde

Arbeidsongeval met formaldehyde

Het gebruik van formaldehyde brengt risico’s met zich mee. Dat ondervond ook een Frans transportbedrijf waar zeven mensen moesten afgevoerd worden na een ongeval met deze stof.
 

 

Formaldehyde: alomtegenwoordig en gevaarlijk

Formaldehyde zal zonder twijfel geklasseerd worden als kankerverwekkend vanaf 2015 door de Europese Unie. Deze stof wordt gebruikt in verschillende toepassingen en werknemers in verschillende sectoren worden eraan blootgesteld. Ze kan ook irriterend zijn en allergieën van de huid en ademhalingswegen veroorzaken.