Lood

Is Parijs uit het lood geslagen na de brand in de Notre-Dame?

Naar aanleiding van de brand in de Notre-Dame van Parijs op 15 april 2019 werd een advies gevraagd aan het Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) over de blootstelling aan lood in de openbare ruimte. Dit artikel bespreekt en becommentarieert het advies (2019-SA-0147) van 15 januari 2020.

Luchtkwaliteit in Franse scholen

In juni 2018 werden de eerste resultaten voorgesteld van de nationale campagne die tussen 2013 en 2017 in 301 Franse kleuter- en basisscholen werd gevoerd. Hierbij hield men rekening met de luchtkwaliteit, de vervuiling van het stof op de grond en de aanwezigheid van lood in verf. Uit deze resultaten blijkt dat de luchtkwaliteit in de Franse scholen over het algemeen voldoende is.

Blootstelling aan lood in schietstanden

Gebruikmaken van schietstanden brengt verschillende risico’s met zich mee. Naast lawaai en het risico op arbeidsongevallen, worden de gebruikers ook blootgesteld aan bepaalde metalen, zoals lood. Begin april werden er in Frankrijk zo nog 32 schietstanden van de nationale politie gesloten, omdat 3 medewerkers van de onderhoudsfirma verhoogde bloedloodwaarden bleken te hebben.

Recyclage van elektronische apparatuur en blootstelling aan lood

De recyclage van afgedankte elektronische apparatuur brengt een nieuw risico met zich mee: beroepsmatige blootstelling van de werknemers uit de recyclagesector… én van hun families. Tijdens een evaluatie op een site in de Amerikaanse staat Ohio waar afgedankte elektronische apparatuur wordt gerecycleerd, hebben Amerikaanse onderzoekers van het NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) vastgesteld dat het stof dat werknemers van hun werk mee naar huis brengen, loodvergiftiging kan veroorzaken.