Titaan

Titaandioxide: gids voor indeling en etikettering

De indeling van titaandioxide (TiO2) als ‘kankerverwekkend bij inademing’ betekent dat de indelings- en etiketteringsvoorschriften aangepast moeten worden. Naar aanleiding van het grote aantal vragen hieromtrent heeft ECHA een gids ontwikkeld in samenwerking met de Duitse bevoegde instantie (BAuA), de Europese Commissie en het netwerk van nationale helpdesks (HelpNet).

Titaniumdioxide geklasseerd als mogelijk kankerverwekkend

Het internationaal centrum voor kankeronderzoek (IARC, ‘International Agency for Research on Cancer’) heeft in 2006 besloten dat titaniumdioxide beschouwd moet worden als een carcinogeen van groep 2B (‘mogelijk kankerverwekkend voor de mens’).