Toekomstige trend

EU evalueert oude Strategie 2007 - 2012 en werkt aan opvolger

De Europese Commissie verzamelt momenteel de resultaten van de Europese Strategie over veiligheid en gezondheid op het werk 2007-2012 op basis van een raadpleging van alle betrokken partijen en een evaluatie. Op die manier hoopt Europa een beter inzicht te verkrijgen in de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk en antwoorden te vinden op de nieuwe uitdagingen.

In voorbereiding van een nieuwe Europese strategie voor veiligheid en gezondheid op het werk

Europees Commissaris László Andor heeft op 28 juni 2012 op een conferentie in Kopenhagen in het kader van het Deens voorzitterschap een balans opgemaakt van de Europese strategie veiligheid en gezondheid op het werk 2007-2012 en prioriteiten aangehaald voor de volgende strategie.

Duurzame arbeid in de toekomst: Onderzoeksuitdagingen voor welzijn op het werk

PEROSH, het partnerschap van Europese instituten die gespecialiseerd zijn in onderzoek naar welzijn op het werk, heeft recent een paper gepubliceerd met betrekking tot de onderzoeksuitdagingen voor de toekomst. 

Welke invloed hebben de EU-strategieën gehad op de veiligheid en gezondheid in België? (Deel 3)

De Europese actieprogramma’s en strategieën inzake veiligheid en gezondheid op het werk hebben ook de Belgische wetgeving fors beïnvloed. In drie artikels schetsen we een beeld van deze evolutie. De teksten zijn gebaseerd op een toespraak (1) van Christian Deneve, Directeur-Generaal Humanisering van de Arbeid (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). Dit derde deel handelt over de komst van de wet welzijn en de uitwerking van de eerste nationale strategieën in België.