Statistiek

Arbeidsongevallencijfers in de privésector

In 2006 gebeurden méér arbeidsongevallen dan in 2005, althans in absolute aantallen. Het aantal ernstige en dodelijke ongevallen nam echter af. De voorbije jaren werd de arbeidsongevallenregistratie meer geïnformatiseerd en gedigitaliseerd waardoor het Fonds voor Arbeidsongevallen de cijfers diepgaander kunnen analyseren en opsplitsen naar sector.

Arbeidsongevallen wereldwijd

Het ILO (International Labour Organisation) heeft een rapport uitgebracht over arbeidsongevallen en beroepsziekten in de hele wereld. 2,2 miljoen doden per jaar te wijten aan arbeidsongevallen en beroepsziekten, dat is de schatting waarmee het ILO naar buiten komt. En meteen voegt het eraan toe dat het reële cijfer meer dan waarschijnlijk een pak hoger ligt.