Statistiek

Europese statistieken veiligheid op het werk 1999-2007

Het Eurostat rapport Health and safety at work in Europe (1999-2007), A statistical portrait, geeft een statistische analyse over veiligheid en gezondheid op het werk in de EU tussen 1999 en 2007. We zetten de belangrijkste resultaten hieronder uiteen.

Frankrijk: het gebruik van psychoactieve stoffen op het werk

Het Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes - Frankrijk) heeft onlangs de eerste resultaten gepubliceerd van zijn gezondheidsbarometer voor het gebruik van psychoactieve stoffen (alcohol, cannabis, cocaïne,…) op de werkplek.

Beroepsziekten in 2010

Onlangs publiceerde het Fonds voor Beroepsziekten zijn jaarverslag met de activiteiten van 2010. In het verslag zijn ook de cijfers van beroepsziekten opgenomen. Een aantal resultaten.

Aantal arbeidsongevallen opnieuw gestegen in 2010

Het aantal arbeidsongevallen is in 2010 gestegen met 6,1%. Dat blijkt uit de cijfers die het Fonds voor de Arbeidsongevallen onlangs publiceerde. Een logische stijging, aangezien ook de tewerkstelling een flinke opleving kende in 2010. Minder goed nieuws is de toename van het aantal woon-werkongevallen. 

Ongevallen in het woon-werkverkeer

Dagelijks gebeuren er ongevallen in het verkeer. Een aantal van de slachtoffers is onderweg naar of van het werk. Deze verkeersongevallen komen (ook) in de statistieken van arbeidsongevallen terecht. Een overzicht.

Woon-werkongevallen sterk afgenomen

Uit de recent vrijgegeven cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen blijkt dat niet alleen het aantal ongevallen op de werkplaats flink is gedaald, ook het aantal ongevallen in het woon-werkverkeer is sterk afgenomen. We bekijken de statistieken over de woon-werkongevallen iets meer in detail

12% minder arbeidsongevallen in 2009

Het Fonds voor Arbeidsongevallen heeft de arbeidsongevallenstatistieken voor het jaar 2009 bekendgemaakt, en die zijn positief. Het aantal arbeidsongevallen daalde met bijna 12% in vergelijking met 2008.

Beroepsziekten: tendensen 2008

In juli 2009 publiceerde het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) zijn jaarrapport voor het jaar 2008. Het rapport bevat heel wat interessante gegevens over beroepsziekten in België.

Statistieken veiligheid en gezondheid op het werk verplicht voor alle EU-lidstaten

Door een nieuwe Europese verordening worden alle EU-lidstaten verplicht om ieder jaar statistieken over de volksgezondheid en de veiligheid en gezondheid op het werk te verzamelen en bekend te maken. Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie zal de gegevens bundelen en verspreiden.

Arbeidsongevallencijfers status quo

In 2007 gebeurden er ongeveer evenveel arbeidsongevallen als in 2006. Dit blijkt uit de statistieken van het Fonds voor Arbeidsongevallen.